Νέα

Καλύφθηκε

Logistics Manager

Zisimatos Management για λογαριασμό της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό A.E, που διαθέτει 17 διεθνή βραβεία ποιότητας, αναζητά Logistics Manager. 
Η θέση αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της μεταφοράς – διανομής
 • Συντονισμός & έλεγχος ροής φόρτωσης containers
 • Συγκέντρωση παραγγελιών και οργάνωση δρομολογίων
 • Επικοινωνία με μεταφορείς για το συντονισμό ενεργειών φόρτωσης παραγγελιών
 • Συντονισμός διανομής των προϊόντων από την εταιρεία μέχρι τον πελάτη
 • Τήρηση αρχείου για τους μεταφορείς και τα μεταφορικά κόστη
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση του ετήσιου και αναθεωρημένου budget του τμήματός του αλλά και στη μηνιαία παρακολούθησή του με αιτιολόγηση αποκλίσεων.
 • Διαρκής αναζήτηση προσφορότερων κοστολογικών εναλλακτικών λύσεων.
 • Έλεγχος χώρου προσωρινής αποθήκευσης έτοιμου προϊόντος και μεταφορά προς αποθήκευση στους λοιπούς χώρους αποθήκευσης
 • Παρακολούθηση αποθηκών (χώρο αποθήκευσης και μείγμα προϊόντος, lot )
 • Παρακολούθηση προγράμματος παραγωγής
 • Διαχείριση κενών παλετών και επικοινωνία με πελάτες και πωλητές
Ο ιδανικός υποψήφιος:
 • Έχει εκπαίδευση ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Διαθέτει 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε συναφή κλάδο στον τομέα των Logistics
 • Έχει πολύ καλή γνώση MS Office (Excel spreadsheets) και ικανή εμπειρία σε ERP
 • Γνωρίζει αγγλικά
 • Ικανότητες δια-τμηματικής επικοινωνίας, παρακολούθησης και επίτευξης στόχων, διαπραγματεύσεων, ανάλυσης και σύνθεσης.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected]

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.