Management Skills, Organizational & Communication Skills – Masterclass

Management Skills, Organizational & Communication Skills - Masterclass


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
 • Δυνατότητα πιστοποίησης κατόπιν εξετάσεων

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές, Προϊσταμένους, Team Leaders και σε όσους προορίζονται για να εξελιχθούν διοικητικά.

 

Σκοπός και μεθοδολογία του σεμιναρίου :

Πρόκειται για μία εκπαιδευτική διαδικασία, δομημένη σε αυτόνομες ενότητες, που στόχο έχει οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν και να εμπλουτίσουν το προσωπικό στυλ Διοίκησης και Ηγεσίας με τις Best Practice τεχνικές και δεξιότητες για την βέλτιστη διαχείριση και έμπνευση υφισταμένων.

Θα παρουσιαστούν οι απαραίτητες δεξιότητες και οι θεμελιώδεις αρχές των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, ώστε να διαχειρίζονται τόσο την καθημερινή εργασία τους όσο και τις έκτακτες συνθήκες με τρόπο εποικοδομητικό.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση είναι απολύτως πρακτική, με σύγχρονα παραδείγματα, ενώ ενθαρρύνεται η χρήση σχετικών και πραγματικών case studies. Ακολούθως, το σεμινάριο αναπτύσσεται σε απόλυτη διάδραση με τους συμμετέχοντες καθώς η ενεργή συμμετοχή τους εξασφαλίζει την κατανόηση των ενοτήτων που αναλύονται.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Τα διαφορετικά Στυλ Διοίκησης και Στυλ Συμπεριφοράς
 • Οι διαφορετικές Προσωπικότητες των Ατόμων
 • Οι διαφορετικές κουλτούρες και οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης μέσα στις επιχειρήσεις
 • Απαραίτητες δεξιότητες διοίκησης για το κάθε επίπεδο στελέχους
  • Technical
  • Human
  • Conceptual
 • Ο «εγώ» :
  • Ορθή αυτοεκτίμηση
  • Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε την αυτό-γνωσιακή διαδικασία
  • Ο εντοπισμός και ο έλεγχος των ασυνείδητων προκαταλήψεων
  • Δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σχετικά με την άσκηση διοίκησης
  • Αυτο-ομιλία και λέξεις αυτοσυγκέντρωσης
  • Γιατί να ενεργοποιήσουμε την ηγετική γλώσσα;
 • Εγώ και οι άλλοι :
  • Ενεργητική ακρόαση
  • Εν-συναίσθηση
  • Συναισθηματική νοημοσύνη
  • Ανατροφοδότηση
  • Η επικοινωνία ως σωσίβιο
  • Τυπικές και άτυπες ομάδες
  • Χαρακτηριστικά πετυχημένων ομάδων και μελών επιτυχημένων ομάδων
  • Ομάδες και τοξικές συμπεριφορές
  • Συχνές αιτίες συγκρούσεων
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση του εαυτού μας και των άλλων μεμονωμένων ατόμων :
  • Η δέσμευση
  • Το σύνδρομο : «δεν είναι δουλειά μου»
  • Η διαχείριση δύσκολων συνεργατών
  • Η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
  • Πρόληψη ή καταστολή; Πολεμούμε με τα προβλήματα ή τα προλαμβάνουμε;
  • Προ-νόηση, προγραμματισμός, ανησυχία (ενδιαφέρον)
  • Αναγνώριση των αδύναμων και δυνατών σημείων του εαυτού μας και των άλλων
  • Ο εντοπισμός και ο έλεγχος των ασυνείδητων προκαταλήψεων & στερεοτύπων
  • Η σημαντικότητα της ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Ανατροφοδότηση, παρακίνηση του εαυτού μας και των συνεργατών μας
  • Αναστοχασμός (reflection)
 • H αποτελεσματική επικοινωνία :
  • Διαπροσωπική
  • Διαχείριση δύσκολης επικοινωνίας με τον συνεργάτη
  • Εσωτμηματική
  • Διατμηματική
 • Μοντέλα οργάνωσης και η σημαντικότητα των παραγόντων :
  • Του Οργανογράμματος
  • Των Ρόλων Ευθύνης
  • Των Εργασιών
  • Των Διαδικασιών
  • Με ποιους συνεργαζόμαστε και επικοινωνούμε (για ποιόν λόγο, κάθε πότε, και με ποιόν τρόπο;)
 • Οι 5 βασικές αρμοδιότητες ενός Manager :
  • Θέτει ποιοτικούς στόχους για την ανάπτυξη της ομάδας του
  • Οργανώνει, προσδιορίζει ενέργειες και αναθέτει
  • Παρακινεί και επικοινωνεί
  • Παρακολουθεί την απόδοση, αναλύει, αξιολογεί, ερμηνεύει
  • Αναπτύσσει και βελτιώνει τους ανθρώπους του
 • Οι βασικές λειτουργίες και μοντέλα Διοίκησης :
  • Σχεδιασμός
  • Οργάνωση
  • Οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση
  • Κατεύθυνση / καθοδήγηση
  • Έλεγχος / μέτρηση / αξιολόγηση
  • Τα 6 στάδια της BPI (Business process improvement – βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών) και τα βήματα για τη βελτίωση μίας διαδικασίας
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ομάδων :
  • Τρόποι αξιοποίησης / αναβάθμισης μίας ομάδας
  • Η Διαχείριση προβλημάτων ως ομαδική διεργασία και ατομική ευθύνη
  • Οι υπεύθυνοι υλοποίησης ενεργειών / σχεδίων & η εμπλεκόμενη ομάδα. Η ευθύνη των εμπλεκόμενων
  • Η λήψη αποφάσεων ως ομαδική διεργασία
  • Πως ο υπεύθυνος ενός τμήματος πρέπει να νοιάζεται για το έργο των άλλων συνεργαζόμενων τμημάτων
  • Η αναγκαιότητα της κοινής συν-αντίληψης των ανωτέρω
  • Αποτελεσματικές συναντήσεις: Τμηματικές & δια-τμηματικές
 • Στάδια ανάθεσης εργασιών :
  • Τι; (προσδιορισμός εργασιών)
  • Σε ποιους; (στους κατάλληλους)
  • Γιατί; (ποιο το επιθυμητό αποτέλεσμα)
  • Πως-1; (με υποστήριξη σε εκπαίδευση, καθοδήγηση κλπ.)
  • Πως-2; (με παρακολούθηση της πορείας των ανατεθειμένων)
 • Time Management
 • Change Management
 • Decision Making

 


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.