Management & Soft Skills Training

Management & Soft Skills Training - 45h

Ενδυνάμωση Προσωπικού και Επαγγελματικού προφίλ

Διάρκεια Εκπαίδευσης : 45 ώρες

Ημερομηνία Έναρξης : 22 Φεβρουαρίου

Ημερομηνίες : Κάθε Πέμπτη

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom

Η εκπαιδευτική προσέγγιση είναι απολύτως πρακτική, δομημένη σε αυτόνομες σχετιζόμενες ενότητες, κατά την διάρκεια της οποίας ενθαρρύνεται η χρήση σχετικών και πραγματικών case studies.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν :

 1. Πως να αναπτύσσουν και συνδυάζουν μεταξύ τους Γνώσεις – Δεξιότητες – Τεχνικές – Ψυχολογία – Ταλέντο, κτίζοντας αυτοπεποίθηση
 2. Πως να διαχειρίζονται θυμό και άγχος με τρόπους διαφυγής μέσα από την φροντίδα του εαυτού τους
 3. Πως να επιλέγουν τις Δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσουν, μέσα από την Αυτο-γνωσία
 4. Πως να αποκτήσουν ισχυρές ικανότητες επικοινωνίας Λεκτική – Γραπτή – Γλώσσα Σώματος
 5. Πως να περιορίσουν την αναβλητικότητα, αν και εργαζόμενοι σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
 6. Πως να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να Δημιουργικότητα & Καινοτομία στους συνεργάτες τους
 7. Πως θα πρέπει να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν και τα 6 διαφορετικά μεταξύ τους Στυλ Διοίκησης για να είναι πετυχημένοι Managers
 8. Πως να διαχειρίζονται προβλήματα και πως να λαμβάνουν αποφάσεις ή να συμμετέχουν στην λήψη της απόφασης
 9. Πως να συμμετέχουν ενεργά στις μικρές ή μεγάλες αλλαγές και στις αντιστάσεις που αυτές δημιουργούν
 10. Πως να κτίσουν αποτελεσματικά μοντέλα Δια-τμηματικής Συνεργασίας και Οργάνωσης
 11. Πως να εφαρμόσουν την τεχνική Six Thinking Hats, έτσι να διαμορφώνουν δημιουργικά meetings
 12. Πως να παράγουν προστιθέμενη αξία στον εαυτό τους, στους γύρω τους και στην επιχείρηση, συσχετίζοντας όλα τα παραπάνω

Η κάθε ενότητα αναπτύσσεται σε απόλυτη διά-δραση με τους συμμετέχοντες καθώς η ενεργή συμμετοχή τους εξασφαλίζει την κατανόηση των ενοτήτων που αναλύονται.

Το 45 hours πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίες

Παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
 • Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων από τον no 1 φορέα στην Ελλάδα – EuroCert.

Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην σχετική εξεταστική διαδικασία, Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
Οι εξετάσεις διενεργούνται από την EUROCERT AE, ανεξάρτητο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Φορέα πιστοποίησης προσώπων, γεγονός που διασφαλίζει την αντικειμενική και αμερόληπτη διεξαγωγή της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η εκπαίδευση :

 • Επιμελείται και Εισηγείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές με πρακτική εμπειρία 
 • Role Plays – Βιωματικά Παιχνίδια Ρόλων, μεταξύ Εκπαιδευτών & Συμμετεχόντων επί συγκεκριμένων σεναρίων διαβαθμισμένης δυσκολίας για προϊόντα & προφίλ πελατών της εταιρείας
 • Case Studies Analysis για κάθε επιμέρους ενότητα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Γιατί η γνώση είναι η βάση όλων ; Πως αποκτιέται και πως εφαρμόζεται στην πράξη ;
 • Που μαθαίνω για τις δεξιότητες που χρειάζομαι ; Πως / που χρησιμοποιώ τις δεξιότητες που έμαθα ;
 • Πρακτικά παραδείγματα με τεχνικές που κάθε θέση κάθε τμήματος πρέπει να αποκτήσει. Γιατί είναι εύκολη η άσκηση αυτή ;
 • Από τι δύναται να επηρεαστεί η ψυχολογία μου μέσα σε μία επιχείρηση ; Τι να κάνω και τι να μην κάνω ;
 • Τα ταλέντα μου και οι ικανότητές μου δεν αρκούν ;

Εισηγητής: Ιωάννης Ζησιμάτος

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Πώς μπορώ να στοχεύσω στην ψυχική ενδυνάμωση και ισορροπία ;
 • Η προσωπική φθορά που παράγεται από την επιλογή των συναισθημάτων θυμού και άγχους
 • Θεωρητική Παρουσίαση των τεχνικών ενεργητικής ακρόασης και της επιβλαβούς επίδρασης του άγχους και του θυμού στον οργανισμό
 • Διαδραστική εργασία
 • Focus Groups με θέμα την επίδραση που έχει το άγχος στο σώμα μέσα από προσωπικές εμπειρίες

Εισηγήτρια: Άννα Μερτζάνη

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 7 & 14 Μαρτίου | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Πώς ξέρω αν έχω αυτοπεποίθηση; Εργαλεία
 • Τρόποι Ανάπτυξης της Αυτοπεποίθησης
 • Ενσυναίσθηση & Αυτοπεποίθηση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
 • Γνωρίζω και αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, ακούω τον εαυτό μου
 • Η μέθοδος της δύναμης κατά Green
 • Επιθυμώ, ερευνώ, σχεδιάζω, οργανώνω, υλοποιώ, πετυχαίνω
 • Αντιμετωπίζοντας τους Δύσκολους Ανθρώπους
 • Μαθαίνοντας να λέμε Όχι
 • Αυτό-Φροντίδα
 • Τεχνικές Διαφραγματικής Αναπνοής
 • Οι 4 πυλώνες της ευεξίας και της αυτοβελτίωσης
 • Screen Time: ο ύπουλος εχθρός
 • Εντοπίζοντας το Σημείο Εστίασης – Εργαλεία Εστίασης στο Στόχο
 • Καθορίζοντας την Επιτυχία και την Αλλαγή
 • Δομώντας ένα Αποτελεσματικό Σχέδιο Ζωής: Προσωπική Ανάπτυξη και Φροντίδα Εαυτού
 • Δομώντας ένα Αποτελεσματικό Σχέδιο Ζωής
  • Προσωπική Ανάπτυξη και Φροντίδα Εαυτού
  • Σχέσεις Επαγγελματικές και Προσωπικές

 

 

Εισηγήτρια: Ναταλία Στεφανίδη

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 21 Μαρτίου | 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Εισαγωγή
 • Τι είναι η τεχνική των 6 Thinking Hats
 • Πως θα γίνουν οι συναντήσεις μας δημιουργικές
 • Τα 6 στοιχεία για αποτελεσματικά meetings
 • Ποια είναι η χρησιμότητά των <<6 thinking hats>>
 • Πρακτικά Παραδείγματα
 • Πως γίνεται σωστή εφαρμογή στην καθημερινότητά μας

 

Εισηγητής: Γιώργος Προφέτης

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Λεκτική Επικοινωνία:
  • Βελτίωση της ομιλίας και εκφραστικότητας
  • Ανάπτυξη της σαφήνειας και της δομής των λεκτικών εκφράσεων
  • Αναγνώριση και εξάσκηση σε παραμορφωμένα μοντέλα επικοινωνίας
  • Εκμάθηση τεχνικών παρουσίασης
 • Γραπτή Επικοινωνία:
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συνταγή και επεξεργασία γραπτού λόγου
  • Εκμάθηση κανόνων γραμματικής, σύνταξης και στυλιστικής ακεραιότητας
  • Εξάσκηση σε διαδικτυακές επικοινωνίες και επαγγελματικά έγγραφα
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση συνηθισμένων γραπτών λαθών
 • Γλώσσα του Σώματος:
  • Αναγνώριση των σημάτων και της γλώσσας του σώματος
  • Εκμάθηση της σωστής χρήσης της γλώσσας του σώματος στην επικοινωνία
  • Ανάλυση των μη-προφορικών μορφών επικοινωνίας
  • Εξάσκηση στο να διαβάζουν και να αντιλαμβάνονται τα μη-προφορικά μηνύματα

 

Εισηγήτρια: Ναταλία Στεφανίδη

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 11 Απριλίου  | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Περί αναβλητικότητας
  • Οι τύποι των ανθρώπων (PPS), η σχέση τους με την αναβλητικότητα και τα ποσοστά των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με αυτή
  • Οι λόγοι της αναβλητικό της (δια-δραστική συζήτηση)
  • Οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις που έχουν τα άτομα που παρουσιάζουν συστηματική αναβλητικότητα
  • Η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μου
  • Η επίδραση του άγχους
 • Περί λύσεων για βελτίωση και περιορισμός της
  • Η επιλογή μιας βραχυπρόθεσμης λύσης ως ανάγκη πρόσκαιρης ανακούφισης, που όμως μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον άγχος, αισθήματα ενοχής, απώλεια παραγωγικότητας και αποδοκιμασία για την μη τήρηση δεσμεύσεων.
  • Πως ξεπερνώ τον φόβο της αποτυχίας και πως αποκτώ αυτοπεποίθηση
  • Πρακτικές διαχείρισης και εξοικονόμησης χρόνου και αύξησης της αποτελεσματικότητας
  • Κτίστε το πλέγμα εκείνων των «υγιών» συνηθειών που θα συνδράμουν στην μείωση της αναβλητικότητας
  • Μέθοδοι αύξησης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας

 

Εισηγήτρια: Άννα Μερτζάνη

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 18 Απριλίου  | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και αξιοποιώντας το δημιουργικό δυναμικό
 • Συγκροτώντας την τέλεια δημιουργική ομάδα – Αξιολογήστε την ποικιλομορφία της ομάδας
 • Η αλυσίδα αξίας της καινοτομίας
 • Προσλάβετε άτομα με στόχο τη δημιουργική τριβή – Απελευθερώστε τις σπίθες της δημιουργικότητας
 • Μάθετε από την αποτυχία – Ενθαρρύνετε τον στοχασμό
 • Τέσσερις τεχνικές καταιγισμού ιδεών
 • Με το βλέμμα στις μελλοντικές αγορές

 

Εισηγήτρια: Αναστασία Παπαδανιήλ

Ημερομηνία & Ώρες : Τρίτη 23 & Πέμπτη 25 Απριλίου  | 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Διαχείριση προβλημάτων
  • Ποια η διαφορά του προβλήματος με το σύμπτωμα
  • Τα προβλήματα δεν είναι πάντα κακά
  • Οι διαφορετικοί τύποι προβλημάτων στις επιχειρήσεις
  • Πως ανακαλύπτουμε, αναδεικνύουμε και αξιολογούμε το πρόβλημα
  • Αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
 • Λήψη Αποφάσεων ως ατομική και ομαδική διεργασία
  • Το δέντρο των αποφάσεων
  • Δημιουργείστε ιδέες
  • Καθορίστε στόχους λήψης απόφασης
 • Προβλήματα & Αποφάσεις
  • Τα εμπόδια και οι λακκούβες κατά την διαδικασία αλλαγής. Πως τα προσπερνάμε
  • Συμβουλές BPI – (Business process improvement / βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών)
  • Συστήματα Διοίκησης και Action Plans

Εισηγητής: Γιώργος Προφέτης

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 9 & 16 Μαΐου  | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Τα διαφορετικά Στυλ Διοίκησης που δύναται να διαθέτω
   • το Συμμετοχικό στυλ,
   • το Ανθρωποκεντρικό στυλ,
   • το Καθοδηγητικό στυλ
   • το Ηγετικό στυλ
   • το Υποδειγματικό στυλ
   • το Επιτακτικό στυλ
 • Οι διαφορετικές προσωπικότητες των ατόμων της ομάδας μας
 • Πως ενισχύουμε τα Στυλ Διοίκησης στα οποία υστερούμε και είναι απαραίτητα για την Διοίκηση και Ανάπτυξη της ομάδας μας
 • Απαραίτητες δεξιότητες διοίκησης για το επίπεδο κάθε Στελέχους
 • Τα διαφορετικά Στυλ Οργάνωσης και Συνεργασίας
 • Διαδικασίες θέσπισης στόχων απόδοσης εναρμονισμένους με τους εταιρικούς στόχους
 • Διαμόρφωση και παρακολούθηση των κατάλληλων Σχεδίων για Δράση
 • Διαχείριση αλλαγών – Έμφαση στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Η δια-τμηματική συνεργασία ατόμων και τμημάτων
 • Πως ανα-διαμορφώνουμε αποτελεσματικές δια-τμηματικές διαδικασίες όταν απαιτείται – Η μέθοδος BPI (Business Process Improvement)
 • Total Quality Management – TQM (Διοίκηση Ποιότητας).

 

Εισηγητής: Ιωάννης Ζησιμάτος

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 23 & 30 Μαΐου  | 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Συνειδητοποίηση της Σημασίας του Έργου:
  • Αναγνώριση της σημασίας του κάθε ατόμου και του ρόλου του στον οργανισμό
  • Εκτίμηση της επίδρασης της εργασίας τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
  • Απόκτηση αυτοπεποίθησης και ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης
  • Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Δεξιότητες:
  • Ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και εκφραστικότητας
  • Επίδειξη αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση τυπικών επικοινωνιακών προκλήσεων
 • Συνειδητοποίηση της αυτο-αξίας:
  • Αυτογνωσία και αναγνώριση των προσόντων και δυνατοτήτων τους
  • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης
  • Αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυχία της οργάνωσης

 

Εισηγήτρια: Ναταλία Στεφανίδη

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 6 Ιουνίου  | 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Θεματολογία :

 • Θεωρητική Παρουσίαση των Βασικών Πηγών Δύναμης των Ηγετών και των Αρχών Επικοινωνίας
 • Διαδραστική διατύπωση των πιο συχνών προβλημάτων στην επικοινωνία με συνεργάτες
 • Focus groups και δουλειά πάνω σε ένα case study.

 

Εισηγήτρια: Άννα Μερτζάνη

Ημερομηνία & Ώρες : Πέμπτη, 13 Ιουνίου  | 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Σύγχρονα Roles Plays μεταξύ των εισηγητών για πρακτική εμπέδωση από τους συμμετέχοντες.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα Complete με Πιστοποίηση απο την EuroCert διατίθεται με προνομιακή έκπτωση:

 

 • 15% για 2 – 4 Συμμετοχές → Τίμημα ανά συμμετοχή από 850€ μόνο → 720 € 
 • 25% για 5 – 8 Συμμετοχές → Τίμημα ανά συμμετοχή από 850€ μόνο → 630 € 
 • 35% για  9+ Συμμετοχές → Τίμημα ανά συμμετοχή από 850€ μόνο →  550 € 

Πληροφορίες πληρωμής :

 • Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με πληρωμή 40% προκαταβολής του συνολικού τιμήματος.
 • Η εξόφληση θα πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την έναρξη.
 • Ειδική Προσφορά : Σε περίπτωση προεξόφλησης όλου του ποσού, έξτρα έκπτωση 5%.

 

**Η προκαταβολή δεν δύναται να αξιοποιηθεί για άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή σε συνδυασμό με άλλες προωθητικές ενέργειες.  

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.