Νέα

Καλύφθηκε

Marketing Manager

Zisimatos Management για λογαριασμό της ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό A.E, που διαθέτει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας, αναζητά Marketing Manager, με έδρα την Αθήνα.

Υπευθυνότητες της θέσης

 • Διαμόρφωση, Υλοποίηση και παρακολούθηση του Marketing plan
 • Πλήρη ευθύνη για το Trade Marketing
 • Υπεύθυνος για την εικόνα του προϊόντος στα σημεία πώλησης
 • Ικανότητα αντίληψης των τάσεων της αγοράς
 • Ανάλυση και Παρακολούθηση των Μεριδίων Αγοράς
 • Να διαμορφώνει και να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Social Media της εταιρείας
 • Δυνατότητα συνεργασίας με Marketing/PR Agency
 • Ο ρόλος απαιτεί στενή συνεργασία με το Τμήμα των Πωλήσεων και Merchandizing

Απαιτούμενα προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης Marketing ή πτυχίου σχετικού με οικονομικά και μεταπτυχιακό στο Marketing
 • Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο του Marketing
 • Άριστη γνώση υπολογιστών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

Παροχές

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Η έδρα της θέσης εργασίας θα είναι στην Αθήνα μετά από μία εύλογη περίοδο προσαρμογής και εκπαίδευσης στην Καρδίτσα.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.