Νέα

Καλύφθηκε

Marketing Manager - Ν. Καρδίτσας

Zisimatos Management αναζητά Marketing Manager για λογαριασμό ταχέως αναπτυσσόμενης ανώνυμης εταιρίας στον νομό Καρδίτσας.

Αρμοδιότητες:
 • Διαμόρφωση και παρακολούθηση του marketing plan
 • Δημιουργία και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Διαχείριση των διάφορων θεμάτων προβολής της επιχείρησης
 • Δημιουργία και αποστολή newsletters
 • Συνεργασία με τα διάφορα τμήματα της εταιρίας (πωλήσεων εσωτερικού και εξαγωγών)
 • Συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης marketing ή πτυχίου σχετικού με οικονομικά και μεταπτυχιακό στο marketing
 • Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο του marketing
 • Άριστη γνώση υπολογιστών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα

Παροχές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή του βιογραφικού επιλέξτε των κάτωθι σύνδεσμο:

Marketing Manager