Microsoft PowerPoint Level II

Microsoft PowerPoint Level II

Σκοπός του προγράμματος :

 

Οι συμμετέχοντες, εκτός των άλλων, θα μάθουν:

 • Να δημιουργούν απλούς ή σύνθετους Πίνακες στις διαφάνειες μιας Παρουσίασης και να τους διαμορφώνουν κατάλληλα
 • Να δημιουργούν Γραφήματα διαφόρων τύπων στις διαφάνειες μιας Παρουσίασης και να τα μορφοποιούν κατάλληλα
 • Να εισάγουν Γραφικά SmartArt στις διαφάνειες μιας Παρουσίασης και να τα μορφοποιούν κατάλληλα
 • Να αξιοποιούν τα τρία Υποδείγματα που διαθέτει το πρόγραμμα (Υπόδειγμα Διαφανειών, Υπόδειγμα Σημειώσεων Ομιλητή και Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου), για την ταχύτερη και ομοιόμορφη μορφοποίηση των αντίστοιχων στοιχείων της Παρουσίασης
 • Να δημιουργούν γρήγορα και εύκολα Άλμπουμ Φωτογραφιών, να τα μορφοποιούν, να τα τροποποιούν και να τα ενημερώνουν
 • Να εισάγουν στις διαφάνειες μιας Παρουσίασης Πλαίσια Κειμένου, WordArt, Ημερομηνία και Ώρα, Ειδικά Αντικείμενα και Ειδικά Σύμβολα
 • Να προσθέτουν Ήχο και Βίντεο, στις διαφάνειες μιας Παρουσίασης
 • Να προσθέτουν Εφέ Κίνησης, στα στοιχεία μιας διαφάνειας
 • Να δημιουργούν Προσαρμοσμένες Προβολές μιας Παρουσίασης, οι οποίες θα απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια ή θα έχουν διαφορετική διάρκεια
 • Να προστατεύουν μία Παρουσίαση με κωδικό πρόσβασης
 • Να ρυθμίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, τον τρόπο προβολής της Παρουσίασης στο ακροατήριο

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 

1. Πίνακες

1.1. Δημιουργία ή Εισαγωγή Πίνακα σε διαφάνεια, με συγκεκριμένο αριθμό γραμμών και στηλών
1.2. Μετακίνηση Πίνακα
1.3. Αλλαγή Μεγέθους Πίνακα
1.4. Μορφοποίηση και στοίχιση των περιεχομένων των κελιών
1.5. Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών
1.6. Αλλαγή του πλάτους των στηλών και του ύψους των γραμμών
1.7. Συγχώνευση και Διαίρεση κελιών

 

2. Γραφήματα

2.1. Τύποι Γραφημάτων (Στηλών, Γραμμών, Πίτας, , Ράβδων κ.λ.π.)
2.2. Δημιουργία ή Εισαγωγή Γραφήματος σε διαφάνεια
2.3. Μορφοποίηση Γραφήματος
2.4. Αλλαγή του τύπου ενός Γραφήματος
2.5. Ενημέρωση Γραφήματος, από την αλλαγή των δεδομένων στα οποία βασίστηκε η κατασκευή του

 

3. Γραφικά SmartArt

3.1. Κατηγορίες (π.χ. Λίστα, Διεργασία, Κύκλος, Ιεραρχία, Σχέση κ.ο.κ.)
3.2. Μετατροπή κειμένου σε γραφικό SmartArt
3.3. Μετατροπή γραφικού SmartArt σε κείμενο
3.4. Δημιουργία ή Εισαγωγή Οργανογράμματος
3.5. Προσθήκη σχημάτων σε Οργανόγραμμα
3.6. Διαγραφή σχημάτων από Οργανόγραμμα
3.7. Αλλαγή διάταξης τμήματος του Οργανογράμματος
3.8. Μορφοποίηση Οργανογράμματος

 

4. Υποδείγματα

4.1. Υπόδειγμα Διαφανειών
     4.1.1. Ρόλος Υποδείγματος – Τι επηρεάζει
     4.1.2. Προσθήκη εικόνας ή γραφικού στο υπόδειγμα
     4.1.3. Διαγραφή εικόνας ή γραφικού από το υπόμνημα
4.2. Υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου
4.3. Υπόδειγμα σημειώσεων (ομιλητή)

 

5. Άλμπουμ Φωτογραφιών & Στιγμιότυπα

5.1. Δημιουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών
5.2. Επιλογή Φωτογραφιών
5.3. Αλλαγή της σειράς των φωτογραφιών
5.4. Επιλογές Φωτογραφιών
5.5. Διάταξη Άλμπουμ
5.6. Τροποποίηση ή Ενημέρωση Άλμπουμ Φωτογραφιών
5.7. Στιγμιότυπο – Ορισμός
5.8. Εισαγωγή Παραθύρου από τα διαθέσιμα
5.9. Εισαγωγή αποσπάσματος οθόνης

 

6. Εισαγωγές διαφόρων στοιχείων

6.1. Εισαγωγή Πλαισίου Κειμένου
6.2. Εισαγωγή WordArt
6.3. Εισαγωγή κειμένου στο υποσέλιδο των διαφανειών
6.4. Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στο υποσέλιδο
6.5. Προσθήκη αυτόματης αρίθμησης στο υποσέλιδο
6.6. Εισαγωγή Αντικειμένου
6.7. Εισαγωγή Συμβόλου

 

7. Ήχος

7.1. Εισαγωγή ήχου από αρχείο
7.2. Εγγραφή ήχου
7.3. Οι καρτέλες της Ομάδας “Εργαλεία ήχου”
7.4. Εισαγωγή μουσικού κομματιού σε Παρουσίαση
7.5. Συγχρονισμός Παρουσίασης με μουσικό κομμάτι

 

8. Βίντεο

8.1. Εισαγωγή βίντεο από αρχείο
8.2. Εισαγωγή βίντεο από το Internet
8.3. Αλλαγή μεγέθους βίντεο
8.4. Αναπαραγωγή βίντεο
8.5. Ρυθμίσεις αναπαραγωγής βίντεο
8.6. Αποκοπή βίντεο
8.7. Εισαγωγή βίντεο από τοποθεσία βίντεο
8.8. Οι καρτέλες της Ομάδας “Εργαλεία βίντεο”

 

9. Υπερ-συνδέσεις

9.1. Δημιουργία Υπερσύνδεσης προς
      9.1.1. μία διαφάνεια της ίδιας παρουσίασης
      9.1.2. μία διαφάνεια σε διαφορετική παρουσίαση
      9.1.3. μία Προσαρμοσμένη Προβολή
      9.1.4. μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
      9.1.5. μία Ιστοσελίδα ή ένα αρχείο στο Web
      9.1.6. ένα αρχείο οποιουδήποτε τύπου
9.2. Κατάργηση Υπερσύνδεσης

 

10. Προσαρμοσμένες Προβολές Παρουσίασης

10.1. Δημιουργία Προσαρμοσμένης Προβολής
10.2. Διαγραφή Προσαρμοσμένης Προβολής
10.3. Τροποποίηση Προσαρμοσμένης Προβολής
10.4. Χρήση Προσαρμοσμένης Προβολής
10.5. Προσαρμοσμένη Προβολή ως προεπιλογή
10.6. Δημιουργία Προσαρμοσμένης Προβολής με Υπερ-συνδέσεις

 

11. Εφέ Κίνησης

11.1. Κατηγορίες (Εφέ εισόδου, Εφέ εξόδου, Εφέ έμφασης, Διαδρομές
κίνησης)
11.2. Εφαρμογή Εφέ Κίνησης στα στοιχεία μιας διαφάνειας
11.3. Επιλογές Εφέ Κίνησης
11.4. Παράθυρο Κίνησης
11.5. Αντιγραφή Εφέ Κίνησης σε άλλο αντικείμενο
11.6. Αλλαγή της σειράς των Εφέ Κίνησης μιας διαφάνειας
11.7. Έλεγχος των Εφέ Κίνησης
11.8. Αντιστοίχιση πολλών Εφέ Κίνησης στο ίδιο αντικείμενο
11.9. Κατάργηση Εφέ Κίνησης

 

12. Σχόλια

12.1. Δημιουργία ή Εισαγωγή Σχολίου σε διαφάνεια
12.2. Διαγραφή Σχολίου
12.3. Επεξεργασία Σχολίου
12.4. Μετακίνηση από το ένα Σχόλιο στο άλλο
12.5. Εκτύπωση Σχολίων

 

13. Βοηθητικά Εργαλεία

13.1. Εμφάνιση/Απόκρυψη Χάρακα
13.2. Εμφάνιση/Απόκρυψη Γραμμών πλέγματος
13.3. Εμφάνιση/Απόκρυψη Παραθύρου περιήγησης

 

14. Προστασία Παρουσίασης

14.1. Προστασία Παρουσίασης με κωδικό πρόσβασης
14.2. Κατάργηση προστασίας Παρουσίασης

 

15. Ρυθμίσεις προβολής Παρουσίασης

15.1. Ρύθμιση ώστε η Παρουσίαση να επαναλαμβάνεται συνεχώς και
να διακόπτεται μόνο με [Esc]
15.2. Ρύθμιση έτσι ώστε αυτή να προβάλλεται χωρίς αφήγηση
15.3. Ρύθμιση έτσι ώστε αυτή να προβάλλεται χωρίς κίνηση
15.4. Αλλαγή στο χώμα της πένας
15.5. Αλλαγή στο χρώμα του δείκτη λέιζερ
15.6. Ρύθμιση για το ποιες διαφάνειες θα προβληθούν
15.7. Ρύθμιση για το αν η διαδοχή των διαφανειών θα γίνεται μη
αυτόματα ή με χρήση του χρονισμού κάθε διαφάνειας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.