Νέα

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΟΥΛΑΤΕ, Ή ΜΗΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ ? από την Zisimatos Management

 

Πολλοί επιχειρηματίες αναρωτιόνται γιατί ενώ φαίνονται να υπάρχουν λογιστικά κέρδη, επί της ουσίας δεν τους μένει τίποτα «στην τσέπη».

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, καθώς άλλο το λογιστικό κέρδος και άλλο το ταμειακό κέρδος. Εδώ εμπλέκεται ο λεγόμενος εμπορικός κύκλος.

Εμπορικός / ταμιακός  κύκλος είναι η διαδικασία μετατροπής των αγορών σε μετρητά και αντίστροφα των μετρητών σε αποθέματα με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων, δηλαδή τιμολογίων, τα οποία όταν εισπραχθούν, μετατρέπονται ξανά σε μετρητά.

Θεωρητικά, μια επιχείρηση η οποία εξοφλεί τους προμηθευτές της αφού εισπράξει από τους πελάτες της, μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.

Ας ορίσουμε τρία από τα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων :

 • Ρευστότητα : μετρά πόσο κοντά στην μετατροπή τους σε μετρητά βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις
 • Φερεγγυότητα : η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων όταν καθίστανται απαιτητές
 • Χρηματοοικονομική ευελιξία : η ικανότητα αντίδρασης και προσαρμογής σε ευκαιρίες και αντιξοότητες

Η βασικότερη ίσως απόφαση που καλείται να λάβει η διοίκηση της επιχείρησης είναι το ύψος των στοιχείων αποθέματα, υπόλοιπα πελατών και ταμιακά διαθέσιμα) για ένα συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων που προβλέπεται να πετύχει.

Η απόφαση αυτή θα καθορίσει :

 • Την ικανότητα να εξυπηρετεί τις παραγγελίες της με επαρκή αποθέματα
 • Την ελκυστικότητα των όρων συναλλαγής που προσφέρει στους πελάτες
 • Την επάρκεια ρευστού για την πραγματοποίηση πληρωμών
 • Το ύψος των ξένων κεφαλαίων (από προμηθευτές και τράπεζες) που θα χρειαστεί για να διατηρήσει τα ανωτέρω 3 στοιχεία ενεργητικού

Είναι προφανές ότι η διοίκηση κάθε επιχείρησης καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις :

 • Από τη μία όσο περισσότερα αποθέματα, απαιτήσεις και ρευστό διατηρεί, τόσο μεγαλύτερη η ευχέρεια να διαχειρίζεται την καθημερινότητα της
 • Από την άλλη, χρειάζεται να εξασφαλίζει τα αναγκαία κεφάλαια –συνήθως ξένα- για να χρηματοδοτεί το κυκλοφορούν ενεργητικό.

Είναι κρίσιμο λοιπόν να τονιστεί ότι το ζητούμενο στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης είναι η επίτευξη ισορροπίας :

 • Μεγάλο ύψος συνεπάγεται αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και αδρανή κεφάλαια.
 • Χαμηλό ύψος, συνεπάγεται προβλήματα και εμπλοκές στην καθημερινή λειτουργία

Άρα, η επιδίωξη δεν είναι να ελαχιστοποιούμε ή να μεγιστοποιούμε κάποιους αριθμοδείκτες, ΑΛΛΑ ΝΑ αναλύουμε σε βάθος τις εισροές και εκροές κεφαλαίων, να εκτιμούμε τις σχεδιαζόμενες ή απρόβλεπτες μεταβολές και τελικά να διευκολύνουμε τη λήψη απόφασης !

Πως όμως θα τα τρέξετε ΟΛΑ αυτά   ?