Νέα

Μήπως θα μπορούσατε να αυξήσετε τα μερίδια στον κλάδο σας, μειώνοντας τους πελάτες σας ; Zisimatos Management

Μήπως θα μπορούσατε να αυξήσετε τα μερίδια στον κλάδο σας, μειώνοντας τους πελάτες σας ;

Αν δεν έχετε ακόμη αξιολογήσει τους πελάτες σας … κάντε το γρήγορα …

Αν δεν έχετε ακόμη δώσει μορφή στις προοπτικές που λέτε ότι έχετε … ακόμη χειρότερα …

Έχετε προσέξει ότι οι σχέσεις μεταξύ των παρακάτω είναι άμεση και σχετιζόμενη ?

Αριθμού πελατών, αριθμού παραγγελιών, αριθμού γραμμών παραγγελιών, αριθμού πωλητών, αριθμού επισκέψεων, αριθμού αποθηκάριων, αριθμού, αυτοκινήτων, αριθμού οδηγών, αριθμού κωδικών, αριθμού ατόμων στην εξυπηρέτηση πελατών, τετραγωνικών και κυβικών μέτρων στην αποθήκη, ο εξοπλισμός της αποθήκης, οι αυτοματοποιήσεις σε ERP, CRM, WMS, MRP, η τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική και ο έλεγχος αυτών, η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ανθρώπων σας, ο αριθμός των λαθών, των παραλείψεων, ο αριθμός των ωρών με καθυστερήσεις, ο αριθμός … ο αριθμός .. ο αριθμός ….

Δεν έχει τελειωμό !!

Βήμα πρώτο : δώστε μορφή στις προοπτικές ! Κάντε τις συγκεκριμένες και όχι αερολογίες …

Βήμα δεύτερο : αξιολογήστε τους πελάτες σας !

Πόσα άλλα βήματα έπονται ?  Πάρα πολλά !!

Όμως ένα – ένα … Με μία σειρά !!