Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Excel – 24h

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Excel

Πώς να αφαιρέσετε όλες τις εικόνες από ένα φύλλο στο Microsoft Excel

 

Διάρκεια :  15 ώρες

Ειδική Τιμή : 190 € 

*Για παραπάνω από 3 συμμετοχές επικοινωνήστε μαζί μας για την ειδική έκπτωση

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 06,08,13,15 & 20/12/2022 

Ώρες Διεξαγωγής : 6:30 μ.μ. – 9:30 μ.μ. 

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Σημειώσεις σε pdf

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε προσωπικό επιχειρήσεων όλων των κλάδων, όλων των τμημάτων και όλων των βαθμίδων

 

Στόχος του σεμιναρίου :

Το excel είναι το καλύτερο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλων με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες προχωρημένες γνώσεις στο Excel και να κατανοήσουν τη χρήση των συναρτήσεων μέσα από πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα. Να ενημερωθούν για επιπλέον λειτουργίες της εφαρμογής, τις οποίες θα μπορούν άμεσα να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τους.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στις βασικές λειτουργίες του προγράμματος θα αναπτυχθούν αναλυτικά και με παραδείγματα προχωρημένες τεχνικές και λειτουργίες.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

Βασικές έννοιες και Τύποι :

 • Δημιουργία τύπων
 • Αριθμητικοί τελεστές
 • Προτεραιότητα πράξεων
 • Αναφορές κελιών (απόλυτες, σχετικές, μικτές)
 • Σφάλματα τύπων και έλεγχος τους
 • Ανίχνευση προηγούμενων κελιών
 • Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών
 • Μορφοποίηση κελιών και φύλλου εργασίας

Συναρτήσεις :

 • Βασικές έννοιες
 • Τρόποι σύνταξης, ορίσματα, τιμές
 • Τιμές σφάλματος

Κατηγορίες Συναρτήσεων :

Ενδεικτικά θα παρουσιαστούν οι παρακάτω συναρτήσεις :

 • Λογικές Συναρτήσεις (IF, AND, OR, NOT, IFERROR)
 • Συναρτήσεις Αναζήτησης& Αναφοράς (VLOOKUP, HLOOKUP,XLOOKUP,CHOOSE, MATCH, INDEX, ROW, COLUMN)
 • Συναρτήσεις Κειμένου (LEFT, RIGHT, MID, FIND, SEARCH, LEN, SUBSTITUTE,PROPER,TEXTJOIN,CONCAT)
 • ΣυναρτήσειςΗμερομηνίας & Ώρας (YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, DATE, EOMONTH, YEARFRAC)
 • Μαθηματικές Συναρτήσεις (SUMIF, SUMIFS, SUBTOTAL, INT)
 • Στατιστικές Συναρτήσεις (AVERAGEIF, AVERAGEIFS, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS)
 • Συναρτήσεις πληροφορίας (ISBLANK, IS NUMBER, ISTEXT, ISODD, ISEVEN)

Χρήση Ονομάτων :

 • Τι είναι ένα όνομα
 • Τρόποι δημιουργίας ονομάτων
 • Εύρος του ονόματος
 • Κανόνες σύνταξης ονομάτων
 • Χρήση ονομάτων σε τύπους
 • Διαγραφή ονομάτων

Επικύρωση Δεδομένων :

 • Επιλογές επικύρωσης δεδομένων
 • Χρήση των επιλογών επικύρωσης δεδομένων για τη μορφοποίηση του φύλου εργασίας

Μορφοποίηση υπό όρους :

 • Τι είναι η μορφοποίηση υπό όρους και που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε
 • Πρακτικά παραδείγματα χρήσης της μορφοποίησης υπό όρους για να εντοπίζουμε με ευκολία τις πληροφορίες που μας είναι απαραίτητες

Βάσεις Δεδομένων – Συγκεντρωτικοί πίνακες :

 • Πίνακες και Βάσεις Δεδομένων
 • Δημιουργία και μορφοποίηση πίνακα, λειτουργικότητα πίνακα
 • Δημιουργία και επεξεργασία συγκεντρωτικών πινάκων
 • Δημιουργία και επεξεργασία συγκεντρωτικού γραφήματος

Συγκεντρωτικοί πίνακες :

 • Βασικές αρχές των συγκεντρωτικών πινάκων
 • Δημιουργώντας ένα συγκεντρωτικό πίνακα
 • Μορφοποίηση συγκεντρωτικού πίνακα
 • Ομαδοποίηση, Ταξινόμηση και Εφαρμογή Φίλτρων σε συγκεντρωτικούς πίνακες
 • Κάνοντας υπολογισμούς με τους συγκεντρωτικούς πίνακες
 • Υπολογιζόμενα πεδία
 • Συγκεντρωτικά γραφήματα

Μακροεντολές :

 • Εισαγωγή στις μακροεντολές
 • Καταγραφή μακροεντολής
 • Σχετικές και απόλυτες αναφορές με τη χρήση των μακροεντολών
 • Επεξεργασία μακροεντολής στον VBE
 • Αποθήκευση και Διαγραφή μακροεντολής
 • Πρακτικά παραδείγματα

 

Εισηγητής : Γιώργος Κατωπόδης


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.