Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ν. 4172 /2013

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Διμερείς Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ν. 4172 /2013

Συμπεριλαμβανομένων των ΠΟΛ. 1249/15 & ΠΟΛ. 1049/17

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Η διεθνής διπλή φορολογία
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διπλής φορολογίας
 • Ο χαρακτήρας των συμβάσεων και η ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο
 • Η αρχή της αμοιβαιότητας
 • Ο ρόλος της Συνθήκης της Βιέννης
 • Η κανονιστική λειτουργία των συμβάσεων
 • Η έννοια της καλής πίστης
 • Η σχέση των συμβάσεων με το εθνικό δίκαιο
 • Η σχέση των συμβάσεων με το ενωσιακό δίκαιο
 • Το Πρότυπο του ΟΟΣΑ
 • Οι ελληνικές συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας
 • Πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων
 • Η έννοια του προσώπου και του κατοίκου για τα φυσικά πρόσωπα
 • Η έννοια του προσώπου και του κατοίκου για τα μη φυσικά πρόσωπα
 • Η έννοια της κατοικίας
 • Μόνιμη εγκατάσταση
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες
 • Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
 • Μέθοδοι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
 • Υποδείγματα Συμβάσεων

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !