Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016)

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016)

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Η έννοια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Οι Αρχές της επεξεργασίας
  • Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων Επεξεργασίας
  • Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων – Υπευθύνων Επεξεργασίας
  • Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων – Εκτελούντων την Επεξεργασία
  • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
  • Κυρώσεις και Πρόστιμα

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !