Οργανωσιακή Επικοινωνία & Συμπεριφορές / Coaching & Mentoring

Οργανωσιακή Επικοινωνία & Συμπεριφορές / Coaching & Mentoring

Επιχείρηση δεν σημαίνει μόνο διαδικασίες, αυτοματοποιήσεις και τυποποιήσεις …

Επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της, η εργασιακή κουλτούρα, οι συμπεριφορές, η επικοινωνία, η συνεργασία, η ψυχολογία των ανθρώπων της ….

 

Η Zisimatos Management ζει μέσα στις επιχειρήσεις και είναι πολύ κοντά στους επιχειρηματίες, στα στελέχη και στο προσωπικό πρώτης γραμμής της κάθε επιχείρησης, του κάθε τμήματος ή διεύθυνσης ή λειτουργίας.

 

Γνωρίζουμε τις διαδικασίες του κάθε τμήματος, αλλά γνωρίζουμε καλά και τους ανθρώπους του κάθε τμήματος.

Γνωρίζουμε και κατανοούμε άριστα τις διαφορετικότητες σε ηλικίες, παιδεία, γνώσεις, σπουδές, συμπεριφορές, προσωπικότητα, ειδικότητα εργασίας, ικανότητες και δεξιότητες  ..

 

Εξειδικευμένοι άνθρωποι της Zisimatos Management,

  • στην επιχειρησιακή, εργασιακή, ατομική και δια-τμηματική επικοινωνία,
  • στην καθοδήγηση / coaching και στο mentoring,
  • στην συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού,
  • στην οργανωσιακή συμπεριφορά και στην εργασιακή ψυχολογία,

μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες και ενέργειες, κάνουν την εργασιακή αλλά και την προσωπική ζωή των ανθρώπων στις επιχειρήσεις ποιοτικότερη.

 

Βελτιώνουμε διαδικασίες, αλλά κυρίως

  • αλλάζουμε συμπεριφορές και
  • διαμορφώνουμε ποιοτικές σχέσεις επικοινωνίας,

φτιάχνοντας – με αυτόν τον τρόπο – καλύτερους επαγγελματίες και καλύτερους ανθρώπους !