Εσπερίδα στο Επιμελητήριο της Κορίνθου με Θέμα: Sales the Basic Principles