Νέα

Καλύφθηκε

Πωλητής B2B

Zisimatos Management – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, για λογαριασμό της εταιρείας Δ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην τροφοδοσία μονάδων μαζικής εστίασης στην Ήπειρο και την Λευκάδα, αντιπροσωπεύοντας τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων από την Ελλάδα και τη διεθνή αγορά, αναζητεί Πωλητή B2B.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων & διεύρυνση πελατολογίου
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων στα σημεία πώλησης
 • Λήψη παραγγελιών και διαχείριση αιτημάτων των πελατών
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού, αξιολόγηση της αγοράς και εντοπισμός νέων ευκαιριών
 • Αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της ικανότητας πληρωμών του Πελάτη
 • Τήρηση της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός – γραπτός λόγος)
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (γνώση ERP/CRM SoftOne θα εκτιμηθεί επιπλέον)
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Επιχειρηματικό πνεύμα και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Δίπλωμα Β’ κατηγορίας
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Η εταιρεία προσφέρει

 • Μισθό
 • Πλήρη απασχόληση
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό tablet

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.