Νέα

Καλύφθηκε

Πωλητής B2B

H Zisimatos Management αναζητά ΠΩΛΗΤΗ B2B, για την Δ. Πετρόπουλος Α.Ε.
H Δ. Πετρόπουλος Α.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα στην κατηγορία του ευρύτερου γυναικείου intimate apparel, έχοντας την αποκλειστική διανομή για πάνω από 40 brands (όπως Chantelle, Watercult, Fantasie, Freya κα.).

Αρμοδιότητες:

 • Συνεχείς επισκέψεις σε καταστήματα Αττικής και κοντινής Επαρχίας (Θεσσαλία).
 • Δειγματισμοί εποχικών συλλογών 2 φορές τον χρόνο.
 • Κλεισίματα λογαριασμών και εμπορικές συμφωνίες.
 • Ανάπτυξη δικτύου.
 • Έλεγχος βιωσιμότητας και δυνατότητας πληρωμών του Πελάτη.
 • Ανάπτυξη σχέσεων.
 • Συνεχής επικοινωνία με τα κεντρικά.
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ (επιπλέον εκπαίδευση θα μετρήσει θετικά)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός – γραπτός λόγος)
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δίπλωμα Β’ κατηγορίας
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Επιχειρηματικό πνεύμα
Η εταιρεία προσφέρει:
 • Πλήρης απασχόληση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Μισθός
 • Προμήθεια επί των πωλήσεων
 • Εταιρικό κινητό
 • Εταιρικό Tablet

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.