Νέα

Καλύφθηκε

Πωλητής Καταστήματος - Inside Sales & Back Office Suppοrt

Η Zisimatos Management & Seminars για λογαριασμό πελάτης της αναζητά Πωλητή / Back Officer για Κατάστημα στα Πατήσια.

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης συμπεριλαμβάνονται :

 • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη
 • Προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη
 • Διαπροσωπική επαφή και τηλεφωνική επικοινωνία με υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες με στόχο τον εντοπισμό ευκαιριών/ ενδιαφέροντος και σκοπό την πώληση

Προφίλ Υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ
 • 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε κατάστημα λιανικής
 • Άνεση στις δημόσιες σχέσεις, άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελάτη
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική συνεργασία για την επίτευξη στόχων
 • Πνεύμα Υπευθυνότητας & Ομαδικότητας
 • Ενθουσιασμός και όρεξη για δουλειά
 • Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών

Αναζητούμε ανθρώπους με :

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα εστίασης στο αποτέλεσμα