Νέα

Καλύφθηκε

Πωλητής B2B

Περιγραφή Θέσης

Η Zisimatos Management για λογαριασμό εμπορικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο κλάδο της Θέρμανσης, της Ύδρευσης, του Κλιματισμού και του Φυσικού Αερίου, και έχει έδρα στην Ηλιούπολη, αναζητεί Πωλητής Β2Β – Μηχανολόγος.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου εταιρικών πελατών της περιοχής ευθύνης του.
 • Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και εντοπισμός ευκαιριών της αγοράς.
 • Εντοπισμός και διαπραγμάτευση με δυνητικούς πελάτες.
 • Ανάπτυξη, εκτέλεση των πωλήσεων και επίτευξη στόχων.
 • Συνεχή έρευνα και ανάλυση των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ΑΕΙ/ ΤΕΙ.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός – γραπτός λόγος).
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Επιχειρηματικό πνεύμα.
 • Δίπλωμα Β’ κατηγορίας.
 • Δυνατότητα ταξιδιών.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους).

Η Εταιρία προσφέρει

 • Ικανοποιητικό πακέτο Αποδοχών.
 • Πλήρη Απασχόληση.
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο.
 • Προμήθεια επί των Πωλήσεων.
 • Εταιρικό κινητό.
 • Εταιρικό Tablet.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.