Νέα

Καλύφθηκε

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Zisimatos Management αναζητά Προϊστάμενο Λογιστηρίου για λογαριασμό Μεγάλης Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα.

Απαραίτητα Προσόντα:
  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σε Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση ΕΛΠ και φορολογικών διατάξεων
  • Εμπειρία σε μηχανογραφημένα συστήματα ERP
  • Άριστη γνώση Αγγλικής & Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
  • Ικανότητα διοίκησης, οργάνωσης και παρακίνησης του προσωπικού
  • Ικανότητα συνεργασίας με την ομάδα
  • Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
  • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και εκπλήρωσης πλάνων

Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, με αναγραφή τον κωδικό θέσης ΠΛ345  στο [email protected]
Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές.