Ψηφιακή Κάρτα

Ψηφιακή Κάρτα


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

Διάρκεια Σεμιναρίου : 4 ώρες

Τιμή : 90€

Ημερομηνία : 14 Μαΐου

Ώρες : 17:30 – 21:30

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εργοδότες, στελέχη τμημάτων μισθοδοσίας, οικονομικών διευθύνσεων και διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά:

 

 1. Ψηφιακό Ωράριο – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
  • Η διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
  • Διευθυντικά στελέχη
  • Κανονισμοί – συμβάσεις
  • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
  • Διάλειμμα εργασίας
  • Διευκρινήσεις διατακτικές σίτισης
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
  • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο
  • Οι υποχρεώσεις εργοδότη για σύννομες υποβολές Πρόστιμα – Κυρώσεις
  • Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης – Παραβάσεις
  • Η διαδικασία χειρισμού της αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού.
 2. Νέος Εργασιακός Νόμος
  • Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένου: τί ισχύει μετά το 6μηνο;
  • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» & ηλεκτρονική υπογραφή
  • Υποχρέωση εργοδότη για παροχή ενημέρωσης – διαδικασία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
  • Πληροφορίες για εργασία στην αλλοδαπή
  • Παράλληλη απασχόληση – ωράρια, όρια, ρεπό, διαδικασία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
  • Υποχρεωτική κατάρτιση εργαζομένου – κάλυψη εξόδων
  • Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων στον εργαζόμενο
  • Προστασία από δυσμενή μεταχείριση του εργαζομένου
  • Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης – κυρώσεις
  • Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης – τί αλλάζει
  • Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» για όσους έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας
  • Μη προδήλωση των αλλαγών του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» από επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας
  • Διαδικασία υποβολής στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας
  • Απασχόληση την έκτη ημέρα – τί αλλάζει – ποιες επιχειρήσεις αφορά
  • Δυνατότητα απασχόλησης την Κυριακή και σε αργίες
  • Δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου – Αλλαγές
 3. Ετήσια Κανονική άδεια & κατάτμηση
  • Πως αμείβεται η μη ληφθείσα άδεια όταν διαρκεί η σχέση εργασίας & όταν λύεται με οποιοδήποτε τρόπο
  • Αντικειμενική αδυναμία χορήγησης της  ετήσιας άδειας & πως  αυτή αμείβεται

Εισηγητής : Κωνσταντίνος Οικονομίδης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.