Νέα

Καλύφθηκε

Sales Manager

Η Zisimatos Management & Seminars για λογαριασμό πελάτης της (ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΠΕ), με έδρα τον Πειραιά και αντικείμενο την εισαγωγή & διάθεση ειδικών Βιομηχανικών Ορυκτών, με εξειδίκευση και ηγετική παρουσία στα Χαλαζιακά Προϊόντα, αναζητά Sales Manager, για την οργάνωση του τμήματος Πωλήσεων και την ανάπτυξη των Πωλήσεων της, στην Αγορά

Ο ιδανικός υποψήφιος, θα πρέπει να:
 • είναι 30-45 ετών
 • έχει επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο τμήμα Πωλήσεων και σε συναφή τομέα, προϊόντα & αγορές (πρώτες ύλες/χημικά/δομικά)
 • είναι απόφοιτος Πολυτεχνείου ή Τεχνικής σχολής (Χημικός μηχανικός, τεχνολογία υλικών κ.α.)
 • έχει δίπλωμα οδήγησης

και παράλληλα να διαθέτει:

 • πολύ καλή φυσική παρουσία, ήθος και σοβαρότητα
 • γνώσεις και ικανότητες ενός επιτυχημένου Πωλητή και αποδεδειγμένη πρακτική στο Sales Planning & Sales Performance (στόχοι-αποτελέσματα)
 • εμπειρία στη χρήση ERP, CRM και άλλων εργαλείων/διαδικασιών Πωλήσεων
 • όραμα, φιλοδοξία και ενθουσιασμό
 • διάθεση για συνεχή εκπαίδευση-επιμόρφωση και προσωπική ανάπτυξη

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Πενθήμερη πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό «πακέτο» αμοιβών
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση – διαρκή επιμόρφωση και προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλώ στείλτε Βιογραφικό Σημείωμα με Συνοδευτική Επιστολή, στο [email protected], με την ένδειξη «Για τη Θέση Sales Manager».

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.