Αναδιοργάνωση Τμήματος Πωλήσεων Β2Β για Ανάπτυξη Κερδοφόρων Πωλήσεων

Σύμβουλοι Πωλήσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Δείτε στο βίντεο πως θα αυξηθούν οι Πωλήσεις σας..

 

«Μιλάμε» με αριθμούς και πλάνα ενεργειών, και όχι με τα λόγια ….

 

Με τις μεθόδους που ακολουθούμε στην πράξη, οι ομάδες  Πωλήσεων & Customer Service βελτιώνονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα σύστημα σχεδιασμένο να μαθαίνει από προηγούμενες επιδόσεις, να λαμβάνει αποφάσεις και να παρακολουθεί με ευέλικτο, δίκαιο και ακριβή τρόπο στοχευμένες δράσεις και ενέργειες επιτυχίας.

Ενδεικτικά :

 • Οργανώνουμε το τμήμα πωλήσεων, αναπτύσσουμε διαδικασίες και ανθρώπους και αξιοποιούμε τους χρόνους των ανθρώπων σας
 • Διαμορφώνουμε στόχους πωλήσεων και κερδών.
 • Αξιολογούμε τα πάντα με μετρήσιμα αποτελέσματα, αξιοποιώντας και το ERP που έχετε αγοράσει
 • Αξιολογούμε ποιοι πελάτες, ποιες περιοχές, ποιες κατηγορίες ειδών δεν σας συμφέρουν.
 • Εκπαιδεύουμε τις ομάδες πωλήσεων σας σε τεχνικές πωλήσεων, σε δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν, σε cross selling / up selling, σε διαπραγματεύσεις, σε αντιρρήσεις, και σε διαχείριση παραπόνων
 • Διαμορφώνουμε αποτελεσματικές διαδικασίες απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ ομάδας πωλήσεων και άλλων τμημάτων
 • Διαμορφώνουμε πλάνα ενεργειών ανά πωλητή.
 • Προγραμματίζουμε τον αριθμό επισκέψεων και τις επισκέψεις σε πελάτες σας.
 • Αξιολογούμε το αποτέλεσμα των επισκέψεων των πωλητών σας.
 • Ερευνούμε και αξιολογούμε το δυνητικό / υποψήφιο πελατολόγιο σας
 • Διαμορφώνουμε μεθόδους λήψης παραγγελίας και παράδοσης προϊόντων στον πελάτη χωρίς προβλήματα και λάθη
 • Οργανώνουμε συστήματα και τεχνικές εισπράξεων
 • Αξιοποιούμε αποτελεσματικά τα τμήματα back office / customer service, αλλά και τα εκπαιδεύουμε ως εσωτερική ομάδα πωλήσεων