Οργάνωση & Διοίκηση Καταστημάτων Λιανικής

Οργάνωση & Διοίκηση Καταστημάτων Λιανικής

Σκοπός :

 • Η επίτευξη των στόχων και η βελτίωση της απόδοσης.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες δημιουργίας λειτουργικού μοντέλου στα καταστήματα
 • Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες για ανάπτυξη ικανοτήτων Διευθυντών καταστημάτων, Περιφερειακών Διευθυντών, Πωλητών καταστημάτων, Διοικητικού προσωπικού

Παρεχόμενες υπηρεσίες :

 • Επικοινωνία, διάχυση οράματος, εμπέδωση εταιρικής κουλτούρας.
 • Επιχειρηματικοί στόχοι
 • Στρατηγική Marketing
 • Τακτικές εξυπηρέτησης του πελάτη
 • KPIs  – Δείκτες απόδοσης
 • Μέτρηση ικανοποίησης πελατών
 • Mystery shopping
 • Εμφάνιση Καταστήματος
 • Προβολές – Promotions
 • Πολιτικές τιμών
 • Ανεφοδιασμός
 • Ανταγωνισμός
 • Κερδοφορία
 • Οργανόγραμμα – Ρόλοι και αρμοδιότητες – Διαδικασίες
 • Δια-τμηματική επικοινωνία
 • Εκπαίδευση και Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • Ανάδειξη και Διαχείριση Ταλέντων
 • Προσέλκυση και επιλογή
 • Πολιτικές ανταμοιβών
 • Reporting
 • Οικονομική Διαχείριση Καταστήματος

Mystery Shopping – CMR’s Evaluation

Κάθε Πελάτης αξιολογεί την εμπειρία αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Ειδικά ο “Mystery Shopper”, λειτουργεί ως Εταιρικό εργαλείο αξιολόγησης. Ενεργεί μυστικά και αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως να αγοράσει / επιστρέψει κάποιο προϊόν, να υποβάλει ερωτήσεις, να αναφέρει παράπονα, κλπ. Παρέχει feedback εμπειρίας αγοράς με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την λήψη των απαραίτητων μέτρων / ενεργειών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λύση λειτουργικών προβλημάτων, αύξηση μεριδίου αγοράς και μεγιστοποίηση κέρδους.

Προσέγγιση και Εκτέλεση Project :

 • Επιλογή και Διαμόρφωση Ομάδας Mystery Shoppers
 • Ενημέρωση και Κατεύθυνση για την Επιτυχή Εκτέλεση
 • Δημιουργία Customized Ερωτηματολογίων και Κλίμακας Βαθμολόγησης
 • Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων Έρευνας
 • Έλεγχος Αποτελεσμάτων με διαδικασίες Quality Control
 • Απεικόνιση και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
 • Συμπεράσματα και Προτάσεις για Σημεία προς Βελτίωση

Ευρήματα :

Το “Mystery Shopping” δεν αλλάζει τα δεδομένα λειτουργίας μιας επιχείρησης από μόνο του. Αυτό επιτυγχάνεται, όταν τα ευρήματα αξιοποιούνται από τη διοίκηση και φτάνουν μέχρι τον πωλητή, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον πελάτη καθημερινά.

Follow-up :

Εάν δεν στοχεύει αποκλειστικά στην παρακολούθηση προωθητικής ενέργειας, καλό είναι το “Mystery Shopping” να αποτελεί μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση, τα αποτελέσματά του μπορούν να αποδώσουν την πραγματική εικόνα για το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, να ενισχύσουν το έμψυχο δυναμικό της πρώτης γραμμής και να βελτιώσουν τα κέρδη της επιχείρησης.