Νέα

Να «μιλάτε» με αριθμούς και πλάνα ενεργειών, και όχι με τα λόγια …. | Zisimatos Management

Να «μιλάτε» με αριθμούς και πλάνα ενεργειών, και όχι με τα λόγια ….

Αν είσαι επιχειρηματίας στο Χονδρεμπόριο με προσωπικό περισσότερα από 15 άτομα. Αν δεν έχεις ακόμη διαμορφώσει ευέλικτα πλάνα πωλήσεων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας στην πράξη, παρακολουθώντας και καθοδηγώντας την ομάδα πωλήσεων και την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, τότε υπάρχει άμεσος κίνδυνος βιωσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει άμεσα να καθοδηγηθεί και συντονιστεί όλη η ομάδα πωλήσεων για την δημιουργία ενός Sales & Customer Service Plan.

Η δημιουργία και εφαρμογή στην πράξη ενός Sales Plan ωφελεί μία επιχείρηση στη βελτιστοποίηση της αξίας των πωλήσεων, αλλά και της μικτής κερδοφορίας.

Διασφαλίζεται έτσι ότι τα μέλη της ομάδας εστιάζονται στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Οι επιχειρηματίες καλούνται να διαμορφώσουν πρακτικές μεθόδους, έτσι ώστε οι ομάδες Πωλήσεων & Customer Service να βελτιώνονται συνεχώς, μέσα από την δημιουργία ευέλικτων συστημάτων σχεδιασμού πλάνων και ενεργειών έτσι ώστε να μαθαίνουν από προηγούμενες επιδόσεις, να λαμβάνουν αποφάσεις και να παρακολουθούν με ευέλικτο, δίκαιο και ακριβή τρόπο στοχευμένες δράσεις και επιτυχείς ενέργειες.

Ενδεικτικά :

 • Αξιολόγηση κερδοϊκανότητας & προοπτικών
  • Καναλιών διανομής
  • Πελατολογίου
  • Ομάδας Πωλήσεων & Customer Service
  • Μίγματος Προϊόντων και Πελατών
  • Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Profit Margin)
 • Δημιουργία SMART Στόχων Πωλήσεων & Μικτών Κερδών
  • ανά κανάλι
  • ανά πωλητή
  • ανά κατηγορία προϊόντων
  • γεωγραφική ζώνη
 • Ανάθεση Ρόλων, Ευθυνών και Αρμοδιοτήτων
 • Διαμόρφωση ευέλικτων διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης, αξιολόγησης της πορείας των στόχων
 • Διαμόρφωση μοντέλων τιμολογιακής πολιτικής
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος CRM (προγραμματισμού, παρακολούθησης, καθοδήγησης ομάδας πωλήσεων)
 • Δημιουργία Εμπορικών / Οικονομικών Αναφορών με Ποσοτικά και Ποιοτικά Κριτήρια
 • Εκπαίδευση στην πράξη σε θέματα αξιολόγησης των Εμπορικών Αναφορών (reports) για την άμεση λήψη αποφάσεων
 • Άμεση ανάδειξη προβλημάτων και αδυναμιών
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για αποτελεσματικά meetings πωλήσεων
 • Εκπαίδευση Πωλητών σε θέματα παρακολούθησης στόχων και διαχείρισης πελατολογίου

Τέλος ο επιχειρηματίας αντί να ασχολείται κατά 100% με όλα αυτά, θα πρέπει να δημιουργεί χρόνο για να αναζητά συνεχώς νέες ιδέες και να αξιολογεί το πιθανό αποτέλεσμα από την εφαρμογή τους.

Η ZisimatosManagement θέλει να είναι μαζί σας στην προσπάθεια αυτή για να σχεδιάσει και καθοδηγήσει στην υλοποίηση των ενεργειών, με σκοπό να διασφαλίσει μαζί σας την βέλτιστη κερδοφορία και την βέλτιστη ρευστότητα.