Ανάπτυξη Commercial Reports & Αξιοποίηση ERP

Management Information Systems / Reports & Kpis

Με την Zisimatos Management διασφαλίζετε ότι το ERP που έχετε επιλέξει (ή πρόκειται να επιλέξετε) θα καλύψει όλες τις ανάγκες ανάλυσης, διαχείρισης, παρακολούθησης, έκδοσης εμπορικών και οικονομικών αναφορών και ανάγκες λήψης αποφάσεων, ενώ θα σας βοηθήσει επίσης να εξορθολογήσετε τις διαδικασίες αξιοποιώντας στο έπακρο το λογισμικό σας για θέματα ERP, CRM, WMS, MRP.

 

Μέσα από την καθοδήγησή μας :

  1. Θα εξοικονομήσετε χρόνους σε όλες σχεδόν τις θέσεις εργασίας. Η δουλειά πλέον θα βγαίνει πιο ποιοτική και σε καλύτερους χρόνους
  2. Θα οργανωθούν περαιτέρω όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης και η μεταξύ τους συνεργασία
  3. Θα παρακολουθείτε την πορεία και την αποτελεσματικότητα όλων των σημαντικών δεδομένων της επιχείρησής σας : πωλήσεις, πελάτες, πωλητές (ενέργειες, δρομολόγηση, επισκεψιμότητα, αποτελεσματικότητα κ.α), προϊόντα, κερδοϊκανότητα για κάθε περίπτωση αναλυτικά και συνδυαστικά (πελάτη, πωλητή, προϊόν), προμηθευτές, αγορές, αποθέματα, αποθήκη, παραγωγή, διακίνηση, λογιστήριο, τιμολόγηση, εξυπηρέτηση πελάτη κ.α
  4. Θα είστε σε θέση να αξιολογείτε την απόδοση όλων των τμημάτων της επιχείρησης
  5. Θα θέτετε στόχους και θα παρακολουθείτε την πορεία των επιμέρους στόχων πωλήσεων, (στο μίγμα : πελάτης, πωλητής, προϊόν, περιοχή κλπ), αγορών, αποθεμάτων, εξόδων κ.α
  6. Θα συσχετίζετε την πορεία των επιμέρους λειτουργιών : θα βλέπετε και το δάσος και το κάθε δέντρο αναλυτικά !
  7. Θα αξιολογείτε με αντικειμενικά κριτήρια : πελάτες, πωλητές, καταστήματα, απόδοση των στελεχών, την ορθότητα των αποφάσεων, την τιμολογιακή πολιτική, την πιστωτική πολιτική, την εμπορική θέση και την οικονομική θέση της επιχείρησης, την αποτελεσματικότητα των εξόδων για κάθε κέντρο κόστους και για κάθε είδος δαπάνης.

Ζητείστε άμεσα μία συνάντηση μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε πως θα διασφαλίσετε την επένδυσή σας και την εταιρία σας.