Τα 15+1 σημεία της Πώλησης Β2Β – Δεξιότητες Πωλητών & Disc Model

Τα 15+1 σημεία της Πώλησης Β2Β - Δεξιότητες Πωλητών & Disc Model

Οργάνωση, Χαρτογράφηση, Αξιολόγηση, Στόχοι & Ενέργειες, Προετοιμασία Επισκέψεων, Προσέγγιση, Διερεύνηση & Δημιουργία Αναγκών, Διαχείριση Αντιρρήσεων, Κλείσιμο

7 Sales Tips to Help You Sell Like a Pro » Small Business Bonfire

 

 

Διάρκεια : 8 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

 

Σε ποιους απευθύνεται :

Σε πωλητές Β2Β και σε στελέχη τμημάτων πωλήσεων.

 

Σκοπός του σεμιναρίου :

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για βέλτιστη εφαρμογή στην καθημερινότητά τους.

Θα γνωρίσουν πως θα πρέπει να σχεδιάζουν, υλοποιούν και εφαρμόζουν τεχνικές πωλήσεων, μέσα σε αυτό το απρόβλεπτο και περίπλοκο περιβάλλον που καλούνται να αγωνιστούν.

Επιπρόσθετα, θα ενισχύσουν τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον πελάτη, με σκοπό τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις, την διαχείριση των όποιων αντιρρήσεων και δικαιολογιών, την επίτευξη συμφωνιών και όλα αυτά για την αύξηση και διατήρηση της πιστότητάς των πελατών.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 1. Ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι εργασίες ενός Πωλητή Β2Β
 2. Η οργάνωση της δουλειάς και των έργων ενός πωλητή B2B
 3. Με ποιους πελάτες θέλω να συνεργάζομαι για να είμαι εντός στόχων και κερδοφόρος
 4. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση δυνητικών πελατών
 5. Δυνατότητες και αδυναμίες προς βελτίωση της επιχείρησης που εργάζομαι
 6. Καθορισμός συχνότητας επισκέψεων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 7. Η καλή προετοιμασία επίσκεψης είναι το 50% του καλού αποτελέσματος
  • Προγραμματισμός επίσκεψης στο βέλτιστο χρόνο. Ποιος είναι αυτός ;
  • Μελέτη του πελάτη πριν την επίσκεψη
   • Προηγούμενες επισκέψεις και τηλέφωνα, απορίες πελάτη, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, παράπονα πελάτη, επικοινωνίες του με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, εκκρεμείς παραγγελίες, πορεία στόχου, τι αγοράζει και τι δεν αγοράζει, προϊόντα στόχος, ανταγωνισμός κ.α
   • Ξενάγηση μας σε πληροφορίες στο ERP και το CRM
   • Θέσπιση στόχου και σκοπού επίσκεψης
   • Τι πρέπει να έχω μαζί μου

      8. Προσέγγιση του πελάτη

   • Κατανόηση τι τύπος είναι ο πελάτης μας (ο δυνητικός / υποψήφιος / αλλά και υφιστάμενος πελάτης ακόμη και αν τον γνωρίζουμε καιρό)
   • Σύσταση και επανασύσταση προς πελάτη (να του θυμίσουμε τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες της εταιρίας μας)
   • Προσέγγιση / ζέσταμα σχέσης / συντονισμός με τον πελάτη
   • Δήλωση πρόκλησης ενδιαφέροντος

      9. Διερεύνηση αναγκών του και δημιουργία νέων αναγκών του που δεν τις είχε σκεφτεί

   • Τύποι έξυπνων στοχευμένων ερωτήσεων
   • Επεξεργασία & διαχείριση πληροφοριών

      10. Παρουσίαση της εταιρίας, του εαυτού μας, των προϊόντων μας, των ωφελειών που λαμβάνει ή υποσχόμαστε πως θα λάβει

   • Μέθοδοι & τεχνικές παρουσίασης λύσης
   • Τονισμός οφέλους από συνεργασία & προϊόντα
   • Προτάσεις για προϊόντα και λύσεις. Σύνδεση με οφέλη

      11. Χειρισμός αντιρρήσεων & δικαιολογιών. Διαπραγμάτευση με Πελάτη

   • Τακτικές χειρισμού αντιρρήσεων
   • Να έχω πάντα εναλλακτικές στο «τσεπάκι μου»
   • Ανάδειξη μιας συνολικής πρότασης αξίας
   • Διαπραγμάτευση win-win

      12. Κλείσιμο συμφωνίας

   • Επανάληψη των κρίσιμων σημείων συμφωνίας
   • Διασφάλιση συμφωνηθέντων
   • Δέσμευση εκτέλεσης διαδικασιών της συμφωνίας

      13. Εξυπηρέτηση πριν & μετά την κάθε πώληση

   • Παρακολούθηση συμφωνημένων
   • Ανάπτυξη πελάτη & σχέσης
   • Καταγραφή πληροφοριών
   • Up-selling & Cross-Selling

      14. Αξιολόγηση επίσκεψης

   • Αυτοαξιολόγηση
   • Feedback

      15. Μέθοδοι ανταλλαγής εμπειριών πελατών μεταξύ ομάδων πωλήσεων

      16. Παραδείγματα & Case Studies


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!


Εισηγητής : Γιάννης Ζησιμάτος 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.