Η Μεθοδολογία 6S

Εισαγωγή στην Μεθοδολογία 6S

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα της επιχειρησιακής λειτουργίας και αναζητούν μεθόδους και εφαρμόσιμες πρακτικές επίλυσης προβλημάτων και αναβάθμισης της ποιότητας και της απόδοσης των διεργασιών

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ανάγκες των επιχειρήσεων και ιστορική εξέλιξη εργαλείων βελτίωσης απόδοσης
  • Η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων
  • Μεθοδολογίες βελτίωσης και η προέλευση τους – Προέλευση της μεθοδολογίας 6σ – Ιστορικό
 • Η μεθοδολογία 6S και τα εργαλεία της
  • Το στατιστικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας 6S
  • Μοντέλο εφαρμογής της μεθοδολογίας – Τα βήματα DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control)
  • Παρουσίαση των σημαντικότερων εργαλείων ανά βήμα
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας και αναμενόμενα οφέλη
  • Μεθοδολογία εφαρμογής εργαλείων
  • Οφέλη για την επιχείρηση