Οικονομικές Ορολογίες και Επεξήγηση

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πολιτική απορρήτου

Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.


Οικονομικές Ορολογίες και Επεξήγηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό επιχειρήσεων που απαιτείται ή ενδιαφέρεται να εμπλουτίζει τις γνώσεις μου τις βασικές οικονομικές έννοιες και ορολογίες. Απευθύνεται επίσης σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης καθώς και σε νέους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα βασικά της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Ερμηνεία Οικονομικών και Εμπορικών Μεγεθών.

Τι είναι Ισολογισμός (Balance Sheet), Ενεργητικό (Asset), Παθητικό (Capital & Liabilities) : Πάγια & Αποσβέσεις, Αποθέματα, Απαιτήσεις Πελατών, Ταμειακά Διαθέσιμα, Καθαρή θέση, Μακροπρόθεσμες και Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Τι είναι η Κατάσταση Κερδών ή Ζημιών (P&L Statement) : Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων Αγαθών & Υπηρεσιών, Αγορές Αποθεμάτων & Υπηρεσιών, Μικτά Κέρδη, Margin & και Markup, Πιστωτικά και Εκπτώσεις Πωλήσεων & Αγορών, Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης / Χρηματοοικονομικά.

Ποια είναι (αναλυτικά) τα έξοδα κατά είδος και ποια τα έξοδα κατά προορισμό (Κέντρα Κόστους)

Καρτέλες πελάτη, προμηθευτή, είδους αποθήκης

Μέση τιμή πώλησης, μέση τιμή αγοράς, μέσο κόστος παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών

  • Επεξήγηση των Επιχειρηματικών Πολιτικών

Πολιτικές : Επενδύσεων, Αποθεμάτων, Πιστώσεων, Τιμολογιακή, Πωλήσεων, Αγορών, Παραγωγής, Εξόδων, Μερισματική, Ρευστότητας

  • Με απλά λόγια : Budgeting & Cash Flow
  • Ερμηνεία συνήθων Οικονομικών Όρων στις Επιχειρήσεις

Break Even, DSO, Aging, DPO, EBITDA, Gross Sales & Discounts, Forecast, Budgetary Control, ROI, Credit Control, DIO, Gross & Net Profit, Factoring, Leasing, YTD, CCC, Venture Capital, Market Force, GDP, Notes Receivable, Notes payable, Price Elasticity of Demand), Επί πιστώσει (on credit), Επιδότηση / Επιχορήγηση (subsidy), Ισοζύγιο (statement of financial position), Καθολικό (general ledger), Λογιστικό Κύκλωμα (accounting cycle / process), Μέρισμα (dividend), Μετοχές (shares, stocks), Ολιγοπώλιο (oligopoly), Ομόλογο / Ομολογία (bond), Παραγωγικότητα (productivity), Πληθωρισμός (inflation), Χρεωκοπία / Πτώχευση (bankruptcy), Ρευστότητα (liquidity), Στασιμοπληθωρισμός (stagflation), Συμπληρωματικά Αγαθά (complementary good), Παραγωγικοί Συντελεστές (factors of production), Λειτουργικό / Ταμειακό Κύκλωμα (operating cycle), Τιμή Κόστους (cost of factors of production), Τιμή Αγοράς / Αγοραία Τιμή (market price), Υπερανάληψη (overdraft), Υποκατάστατα Αγαθά (substitute goods), Υποτίμηση (devaluation), ΦΠΑ (value added tax),   Χρέωση – Πίστωση (debit / credit), Κόστη Μισθοδοσίας, Παρακρατούμενος Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, Ασφαλιστικές Εισφορές, Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας.

  • Εργαλεία για την εργασία μας

Εργαλεία για να υπολογίζουμε : τιμές πώλησης με συγκεκριμένα περιθώρια margin ή markup, τιμές μετά έκπτωση, ποσοστά εκπτώσεων, προσφορές σε πελάτες, συνολικά κόστη, αρχικές προ έκπτωσης τιμές, τόκους, δόσεις, τιμή αγοράς όταν γνωρίζω την τιμή πώλησης και το margin ή το markup, δίλλημα μεταξύ μετρητοίς ή επί πιστώσει και άλλα πολλά χρήσιμα καθημερινά εργαλεία

  • Χρήσιμα Excel για τα απλά Οικονομικά

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική της ιστοσελίδας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες