Παροχή Υπηρεσιών με Κέρδος-Κοστολόγηση & Τιμολόγηση-Startup Cost

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσιών με Κέρδος-Κοστολόγηση & Τιμολόγηση-Startup Cost

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών & Start-Up

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Κόστος Υπηρεσίας
  • Πραγματικό κόστος
  • Πρότυπο κόστος (Standart Cost)
  • Άμεσο & Έμμεσο κόστος
  • Σταθερό & Μεταβλητό κόστος
  • Πλήρες & Ολικό κόστος
  • Νεκρό Σημείο & προσδιορισμός του
  • Start-up cost
  • Συστήματα κοστολόγησης. Κοστολόγηση ανά κατηγορία υπηρεσίας
   • Επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες
   • Υπηρεσίες κατά παραγγελία
 • Τιμολόγηση Υπηρεσιών
  • Πως κοστολογούμε & πως αποτιμούμε στην προσφορά σε πελάτη την αμοιβή μας ; Πως εξηγούμε στον πελάτη ότι είναι win – win ;
  • Προϋπολογιστικά και απολογιστικά μεγέθη – Budget vs Actual Τιμολογιακή πολιτική
  • Εκπτωτική πολιτική
  • Κόστος πωλήσεων
  • Περιθώρια κέρδους
  • Κέρδος ανά παραγόμενη υπηρεσία
  • Πιστωτική πολιτική
  • Κόστος και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
  • Μηχανογραφικά συστήματα και μοντέλα παρακολούθησης του κόστους

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !