Εργατικά & Πρακτική Μισθοδοσία

Εργατικά & Πρακτική Μισθοδοσία

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται  σε στελέχη της Διεύθυνσης προσωπικού ή Λογιστές που ασχολούνται με την μισθοδοσία

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
 • Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
 • Πρόσληψη μισθωτού :Απογραφικό του νέου μισθωτού ,αναγγελία πρόσληψης μέσω ηλεκτρονικής υποβολής ΣΕΠΕ, πίνακας προσωπικού, έντυπα συμβάσεων ΠΔ.156/94.
 • Αναφορά στο ΣΕΠΕ (Σώμα επιθεώρησης εργασίας)
 • Ετήσιες καταστάσεις προσωπικού, βιβλίο αδειών, βιβλίο υπερωριών, βιβλίο διαφοροποίησης προγράμματος εργασίας
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών :Υπολογισμός μισθοδοσίας , πληρωμή μισθοδοσίας, απόδειξη πληρωμής μισθοδοσίας , μηνιαία συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ.
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών απέναντι στην επιθεώρηση εργασίας σε περιπτώσεις απόλυσης μισθωτού ή οικειοθελούς αποχώρησης
 • Θέματα εργατικού δικαίου σχετικά με κατώτατες αμοιβές μισθωτών ,άδειες μισθωτών, αργίες, λοιπές μορφές απασχόλησης
 • Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
 • Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. – Επ. Εργασίας – Ι.Κ.Α.
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
 • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
 • Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
 • Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
 • Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών
 • Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
 • Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
 • Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός