Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Mydata

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Mydata (Μy Digital Accounting & Tax Application)

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Mydata η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ

 • Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ.
 • Παρουσίαση της ροής πληροφοριών και των διαδικασιών ενημέρωσης e-βιβλίων.
 • Η χρήση του 2020 ως πρώτη εφαρμογή.
 • Επαλήθευση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων με e-βιβλία.
 • Η πλατφόρμα Mydata ως εργαλείο για την επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.
 • Οι αλλαγές που συνεπάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για την λειτουργία των λογιστηρίων και το επάγγελμα του λογιστή.

Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ

 • Τρόποι διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
 • Τα  Πρότυπα Παραστατικά ΑΑΔΕ.
 • Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ.
 • Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά.
 • Διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων από τους εκδότες.
 • Συνέπειες από την μη διαβίβαση ή την εκπρόθεσμη διαβίβαση Δεδομένων.
 • Αναλυτική Παρουσίαση των στηλών των πρότυπων παραστατικών ΑΑΔΕ.
 • Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Mark παραστατικού.
 • Ο χαρακτηρισμός των αντικριζόμενων παραστατικών από τον λήπτη.
 • Στήλες χαρακτηρισμού συναλλαγών που θα ενημερώνονται.
 • Τύποι Λογιστικών Εγγραφών οντότητας.
 • Η διαδικασία συμφωνίας με τις φορολογικές δηλώσεις.
 • Τα μηνύματα ασυμφωνίας της ΑΑΔΕ.
 • Διαδικασίες αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης της πλατφόρμας Mydata.

Ηλεκτρονικά Βιβλία και Συγχρονισμός με τα Λογιστικά Βιβλία.

 • Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών του Mydata.
 • To Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (ΒΑΣΗΣ) του Mydata.
 • Η απλογραφική Μορφή των ηλεκτρονικών βιβλίων.
 • Οι στήλες διάρθρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.
 • Τα διπλογραφικά βιβλία και η διαβίβαση των δεδομένων τους στο Mydata.
 • Παραδείγματα μετατροπής και διαβίβασης διπλογραφικών εγγραφών στο Mydata.