Τιμολόγηση και Διακίνηση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Τιμολόγηση και Διακίνηση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό λογιστηρίων, τιμολόγησης, αποθήκευσης και διακίνησης

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ποια Παραστατικά χρησιμοποιούνται για την διακίνηση αγαθών
 • Περιεχόμενο των Φορολογικών στοιχείων Διακίνησης (Δελτίο Αποστολής , Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής)
 • Τριγωνικές Παραδόσεις Αγαθών
 • Συνένωση φορολογικών στοιχείων διακίνησης με άλλα
 • Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής
 • Διακίνηση αγαθών που δεν παραλαμβάνονται από τους Πελάτες τους
 • Τιμολόγιο επαναλαμβανόμενων Πωλήσεων.
 • Τεκμηρίωση διακίνησης αγαθών
 • Διαφύλαξη Αρχείων
 • Απλοποιημένο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
 • Αρίθμηση που χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο
 • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Αυθεντικότητα Τιμολογίου
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Πωλήσεις λιανικής φορολογικός μηχανισμός δυνατότητα απαλλαγής χρόνος έκδοσηςπιστωτικά, ακυρωτικά στοιχεία