Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Ενότητα 1. Εισαγωγή στα ΔΛΠ & ΔΠΧΑ, βασική παρουσίαση & ερμηνεία αυτών

Ενότητα 2. Συσχέτιση των ΔΛΠ με τους Λογ/σμούς του Ε.Γ.Λ.Σ.

Ενότητα 3. Συσχέτιση των ΔΛΠ με τα ΕΛΠ ( Ν.4308/2014)

Ενότητα 4. Βασικές Λογιστικές Μέθοδοι

Ενότητα 5. Λογιστικοί Χειρισμοί των Συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης

Ενότητα 6. Λογιστικοί Χειρισμοί στα πλαίσια σύνταξης ενδιαμέσων & ετησίων Οκονομικών Καταστάσεων

Ενότητα 7. Λογιστικός Χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων & υποχρεώσεων

Ενότητα 8. ΔΛΠ και Κ.Ν. 2190/1920

Ενότητα 9. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων :

  • Ισολογισμού
  • Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
  • Ταμιακών Ροών
  • Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ενότητα 10. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ σε excel

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πολιτική απορρήτου

Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική της ιστοσελίδας.

Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες