Λογιστική για Βοηθούς Λογιστές

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Λογιστικής για Βοηθούς Λογιστές

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Β. Λογιστές Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Ανάλυση και ερμηνεία των Λογαριασμών του Λογιστικού Σχεδίου με παράλληλη αναφορά στις ενότητες του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
  • Λογιστική Διαχείριση Διπλογραφικού συστήματος και παραδείγματα όλων των τύπων των λογιστικών εγγραφών
  • Εργασίες εμπορικής διαχείρισης : Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Προμηθευτές, Αγορές. Συσχέτιση μεταξύ των ενοτήτων αυτών.
  • Ισοζύγια / καρτέλες / υπόλοιπα λογαριασμών
  • Συμφωνίες λογαριασμών – καρτελών στα συστήματα Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης
  • Παρουσίαση Εγγραφών Κλεισίματος και Σύνταξη Ισολογισμού
  • Συμπλήρωση (μέσω ισοζυγίων) και Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ στο Taxis

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !