Οικονομικά Επιχειρήσεων για Βοηθούς Λογιστές

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οικονομικά Επιχειρήσεων για Βοηθούς Λογιστές

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Βοηθούς Λογιστές και Λογιστές με μικρή προϋπηρεσία

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Η Οικονομική & Εμπορική Ερμηνεία Λογιστικών Δεδομένων
  • Πάγια, Αποσβέσεις, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, Καθαρή θέση, Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, Κόστος Πωλήσεων, Μικτό Κέρδος, Έξοδα κατά είδος και Έξοδα κατά προορισμό.
 • Οικονομικές και Εμπορικές Πολιτικές
  • Πολιτικές Αποθεμάτων
  • Πολιτικές Πιστώσεων
  • Τιμολογιακές πολιτικές
  • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων
  • Επενδυτικές Πολιτικές
  • Πολιτικές Ρευστότητα
 • Ανάλυση και Ερμηνεία
  • Έννοια και χρησιμότητα  των εμπορικών και οικονομικών δεικτών (ρευστότητας, εισπράξεων, πληρωμών, κεφαλαίου κίνησης, καθαρής θέσης, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών, δαπανών, επενδύσεων, δανειακής εξάρτησης)
  • Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break Even Point)
  • Πώς επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)
  • Αξιολόγηση πορείας μίας επιχείρησης (της δικής μας, του ανταγωνισμού, των πελατών). Πως ήμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον κλάδο ?

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !