Οικονομικά για Λογιστές & Φοροτεχνικούς

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οικονομικά για Λογιστές & Φοροτεχνικούς

Σε ποιους απευθύνεται

 • Λογιστές και Φοροτεχνικούς Λογιστικών Γραφείων και Επιχειρήσεων
 • Βοηθούς Λογιστές με 10ετή προϋπηρεσία και εμπειρία
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού, Αποτελεσμάτων και Διάθεσης.
  • Χρηματοοικονομικοί & εμπορικοί Δείκτες : ερμηνεία και αξιολόγηση
  • Πως «διαβάζουμε» μια οικονομική κατάσταση
  • Πως αναμορφώνουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα
  • Λογιστικά κέρδη και ταμειακές ζημίες
 • Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
  • Κίνδυνοι από την πλευρά του Ενεργητικού και του Παθητικού, από :
   • Πολιτικές Αποθεμάτων, Πολιτικές Πιστώσεων, Τιμολογιακές πολιτικές, Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων, Επενδυτικές Πολιτικές
  • Τα βασικά εργαλεία και οι μέθοδοι της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων
 • Παρουσίαση των Απαραίτητων μηνιαίων Οικονομικών & Εμπορικών  Αναφορών
 • Βασικές αρχές διαμόρφωσης Προϋπολογισμών (budgets) και προϋπολογιστικών ελέγχων (budget vs actual)
 • Βασικές αρχές διαμόρφωση Ταμιακού Προγραμματισμού – Cash Flow
 • Μοντέλα μηνιαίων Οικονομικών & Εμπορικών Αναφορών
  • Αναλυτικών και συνοπτικών αποτελεσμάτων με συγκρίσεις

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !