Επιλογή και Πρόσληψη

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επιλογή και Πρόσληψη

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων που ασχολούνται με την προσέλκυση και επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού και όσους έχουν την ευθύνη επιλογής ατόμων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • 1η  Ενότητα: Ανάλυση και περιγραφή της θέσης εργασίας
  • Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
  • Επαγγελματικές ιδιότητες
  • Ανάλυση της θέσης εργασίας
  • Καταγραφή σημαντικών εργασιών
  • Προσδιορισμός των απαιτήσεων της θέσης εργασίας
  • Περιγραφή της θέσης εργασίας
 • 2η  Ενότητα: Μέθοδοι προσέλκυσης
  • Παρουσίαση και ανάλυση μεθόδων προσέλκυσης
  • Οι αγγελίες ως μέσο προσέλκυσης
  • Σύνταξη αγγελίας – Δημοσίευση αγγελίας και συλλογή βιογραφικών σημειωμάτων
  • Τρόπος και μέσο δημοσίευσης
  • Επιλογή των κατάλληλων βιογραφικών σημειωμάτων
 • 3η  Ενότητα: Διαδικασία συνεντεύξεων
  • Επιλέγοντας τη μέθοδο
  • Είδη και τεχνικές συνεντεύξεων
  • Ερωτήσεις συνέντευξης
  • Τι να προσέχουμε και τι να αποφεύγουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
  • Γλώσσα σώματος
  • Τελική λίστα υποψήφιων
 • 4η  Ενότητα: Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία
  • Επικοινωνία με τους υποψήφιους
  • Απαντητικές επιστολές

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !