Διαχείριση ATLANTIS

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Διαχείριση ATLANTIS

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Χρηματο-Οικονομική Διαχείριση
  • Αποθήκη
  • Χρηματοοικονομικά
  • Γενική λογιστική
 • Εμπορική Διαχείριση
  • Πωλήσεις/Παραγγελιοληψία
  • Διαδικασίες Τιμολόγησης
  • Αγορές/Παραγγελιοδοσία
  • Διαδικασίες Τιμολόγησης
  • Λοιπές συναλλαγές Πελατών/Προμηθευτών/Τρίτων
  • Δαπάνες
 • Reporting

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !