Διαχείριση SAP

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Διαχείριση SAP

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Οικονομική Διαχείριση (FI Financial Accounting)
  • Γενική Λογιστική, Εισπρακτέοι, Πληρωτέοι Λογαριασμοί, Πάγια
  • Πιστωτικός  έλεγχος (Credit Control)
  • Πρόγραμμα Πληρωμών (Payment Program)
 • Ελεγκτική – Κοστολόγηση (CO Controlling)
  • Κοστολόγηση αποθεμάτων
  • Ανάλυση Κερδοφορίας (Profitability Analysis)
  • Διαχείριση Γενικών Εξόδων (Overhead Management)
 • Διαχείριση Υλικών (MM Materials Management)
  • Βέλτιστες Πρακτικές Αγορών (Purchasing Best Practices)
  • Διαχείριση παρτίδων – Κατηγοριοποίηση
  • Διαχείριση εγγράφων (Document Management)
  • MRP Materials Requirements Planning
 • Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών (SD Sales and Distributiion)
  • Προβλέψεις και Προγραμματισμός Πωλήσεων
  • Ειδικές Τιμολογήσεις και Τιμοδοτήσεις
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Διαχείριση Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής (PP Production Planning)
  • Βέλτιστες Πρακτικές για Πίνακες υλικών, φασεολόγια, συνταγές
  • Προγραμματισμός Παραγωγής
  • Ανάλυση και Διόρθωση δεδομένων Παραγωγής
 • Διαχείριση Συντήρησης Εγκαταστάσεων (PM Plant Maintenance)
  • Βέλτιστες Πρακτικές για Τεχνικά Αντικείμενα (Εξοπλισμοί, λειτουργικές περιοχές ανταλλακτικά)
  • Προγραμματισμός Εργασιών Προληπτικής  Συντήρησης
 • Διαχείριση Ποιότητας (QM Quality Management)
  • Βέλτιστες Πρακτικές για δεδομένα ποιότητας (ποιοτικά χαρακτηριστικά, πολιτικές δειγματοληψίας, πιστοποιητικά ποιότητας)
  • Βέλτιστες Πρακτικές καταχώρησης και ανάλυσης δεδομένων ποιότητας
 • Διαχείριση Έργων
  • Βέλτιστες Πρακτικές καταχώρησης δεδομένων έργων
  • Προϋπολογισμός έργων και Κοστολόγηση
 • Εισαγωγή στο σύστημα SAP ERP
  • Navigation
  • Ελληνικοποίηση
 • Γλώσσα Προγραμματισμού ABAP για όλους
  • Αναφορές ALV
  • Queries

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !