Αποθήκευση & Σύγχρονη Επιχείρηση – Storage & Business

Αποθήκευση & Σύγχρονη Επιχείρηση

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Ο ρόλος της αποθήκης στην επιχείρηση
 • Είδη και τύποι αποθηκών
 • Εξωτερική και εσωτερική λειτουργική χωροταξία
 • Κριτήρια εσωτερικής χωροταξίας
 • Αποθηκευτικά συστήματα και εξοπλισμός αποθήκης
 • Μεθοδολογία επιλογής αποθηκευτικών συστημάτων σε 14 βήματα
 • Τύποι και χαρακτηριστικά περονοφόρων
 • 20 κανόνες καλής λειτουργίας της αποθήκης
 • Διαδικασίες λειτουργίας αποθήκης
  • Εκφορτώσεις παραλαβές
  • Αποθήκευση
  • Διαχείριση παραγγελιών
  • Έλεγχος
  • Φορτώσεις
  • Άλλες δραστηριότητες
 • Τεχνολογίες κωδικοποίησης (bar code – rfid)
 • Πληροφοριακά συστήματα αποθήκης WMS (Warehouse Management Systems) – μεθοδολογία επιλογής – εγκατάστασης – διαχείρισης έργου
 • Επιχειρησιακές διαδικασίες λειτουργίας της αποθήκης
 • Δείκτες μέτρησης δραστηριότητας αποθήκης και σύνθετοι δείκτες μέτρησης έργου αποθήκης
 • Η λειτουργία της αποθήκης σε περιβάλλον ISO και περιγραφές θέσεων εργασίας του προσωπικού
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην αποθήκη – ψυχρή αποθήκευση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.