Διαχείριση Αποθηκών, Αποθεμάτων, Παραγγελιών Warehouse Operations & Processes

Διαχείριση Αποθηκών, Αποθεμάτων, Παραγγελιών Warehouse Operations & Processes (WOP)

Σεμινάριο Διαχείριση Αποθηκών, Αποθεμάτων, Παραγγελιών (Warehouse Operations & Processes-WOP) από την Zisimatos Management

 

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 

 • Οργάνωση παραλαβής

  • Προγραμματισμός παραλαβών και κατηγορίες προγραμματισμού παραλαβών
  • Οργάνωση pre-picked παραγγελιών & προετοιμασία παραλαβής σε ημερήσια βάση
  • Παραστατικά παραλαβής, καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών
  • Διαφορές κατά την παραλαβή και χειρισμός διαφορών
  • Επιστροφή εμπορευμάτων, διάκριση παραλαβών και χειρισμός επιστρεφομένων ειδών
  • Παραλαβή και προδιαχωρισμός παραλαμβανόμενων παραγγελιών, 6 εφαρμογές του crossdocking ή x-docking
  • Παραλαβές από ανακλήσεις εμπορευμάτων
  • Παραλαβές και διαχείριση κενών συσκευασιών
  • Ειδικές περιπτώσεις παραλαβών – τελωνειακές παραλαβές
 • Picking – oργάνωση συλλογής, διεκπεραιώσης & διαλογής παραγγελιών

  • Ανάλυση του περιεχόμενου της διαδικασίας συλλογής και διεκπεραίωσης παραγγελιών και picking metrics συστήματα
  • 6 μέθοδοι συλλογής, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, κριτήρια επιλογής μεθόδου κατά επιχειρησιακή δραστηριότητα
  • 12 τεχνικές εσωτερικής δρομολόγησης της συλλογής προϊόντων στην αποθήκη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τεχνικής
  • Picking – packing – checking και 4 eyes policy
  • Από τη συλλογή παραγγελιών, στη συσκευασία – και απο τη συσκευασία στη φόρτωση
  • Παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος για τη διαδικασία της συλλογής
  • Χωροταξία αποθεμάτων στην αποθήκη για ταχύτερη συλλογή και ολοκλήρωση των παραγγελιών
  • Συστήματα συλλογής με βάση τον ταχύτερο συλλογέα – picker
 • Εξοπλισμός διαχείρισης φορτίων – περονοφόρα & παλετοφόρα

  • Ποιο είδος μηχανήματος χρειάζεται η αποθήκη
  • Τα μυστικά της μπαταρίας για μακροζωία
  • Έξυπνες επιλογές & πρακτικές οικονομικής διαχείρισης,
  • Συμβόλαια αγοράς – ενοικίασης
  • Νομοθεσία – διπλώματα – ασφάλιση
  • Μεταπώληση μεταχειρισμένων
  • Οδηγός: καταλληλότητα, άδειες, επάρκεια
  • Συντήρηση
  • με ίδια μέσα
  • ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο
  • συμβόλαια συντήρησης
  • Ασφαλής χρήση εξοπλισμού διαχείρισης φορτίων
  • Περιεχόμενο – έλεγχος προγράμματος συντήρησης
 • Οργάνωση και συντονισμός απογραφών

  • Απογραφές με λειτουργία αποθήκης / καταστήματος
  • Πώς θα βρω χαμένα είδη στην αποθήκη
  • Τεχνικές ταξινόμησης των αποθεμάτων
  • Ρόλοι & αρμοδιότητες προσωπικού – ομάδων
  • Συσκευασία προϊόντων και απογραφή
  • Πληροφοριακό σύστημα επιχείρησης και απογραφή
  • Συνηθέστερα λάθη κατά την απογραφή
  • Συνηθέστερες αιτίες λαθών
  • Οργανωτικοί στόχοι απογραφής
  • Προετοιμασία για απογραφή
  • Report ολοκλήρωσης
  • Ενέργειες μετά την απογραφή
  • Πρακτικές για έξυπνη και γρήγορη απογραφή
 • Έλεγχοι – φορτώσεις – εξαγωγές

  • Τρόποι ελέγχου εμπορευμάτων προ φόρτωσης
  • Κανόνες & προγραμματισμός φορτώσεων
  • Ρόλοι & αρμοδιότητες προσωπικού
  • Έλεγχος δελτίων αποστολής
  • Κανόνες υπολογισμού όγκων & βαρών
  • Κανόνες παράδοσης φορτίου στον οδηγό
  • Ενέργειες οδηγών και ενέργειες φορτωτών
  • Κανόνες ασφαλούς φόρτωσης / υπευθυνότητες
  • Σειρά / ακολουθία ενεργειών διακίνησης
  • Παρακολούθηση ξυλοπαλετών / κενών συσκευασιών
  • Πρακτικές χρήσεις της τεχνολογίας
  • Φορτώσεις επιστροφών – κανόνες φόρτωσης & ελέγχου
 • Οργάνωση & λειτουργία της αποθήκευσης

  • Προσδιορισμός ανάγκης σε θέσεις αποθήκευσης
  • Χωροταξία αποθεμάτων
  • Χωροταξία αποθηκευτικών συστημάτων
  • Κανόνες διαμέρισης αποθεμάτων και χώρων
  • Πρακτικές συνδυασμού κανόνων αποθήκευσης
  • Εφαρμογές σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον
  • Λήψη αποφάσεων όταν η αποθήκη είναι μικρή
  • Η διαδικασία της απόθεσης (put away)
  • Αλγόριθμοι αποθήκευσης σε θέσεις stock
  • Προσανατολισμός στη μείωση κόστους

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.