Διαχείριση Ατομικών Στόχων & Στόχων Ομάδας

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Διαχείριση Ατομικών Στόχων & Στόχων Ομάδας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις βαθμίδες στελεχών που διοικούν ή διοικούνται και προκύπτει η ανάγκη για διαχείριση των στόχων.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Θέσπιση Στόχων top-down και bottom-up
 • Ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι – Θέτοντας Στόχους SMART
 • Προσδιορίστε με σαφήνεια τους στόχους
 • Ιεράρχηση στόχων
 • Αξιολογήστε τους επαγγελματικούς στόχους σας
 • Καλλιεργήστε στον εαυτό σας και την ομάδα σας αίσθηση προσωπικής ευθύνης
 • Καθορίστε εφικτούς, αλλά ταυτόχρονα απαιτητικούς στόχους
 • Καθιερώστε κριτήρια μέτρησης απόδοσης
 • Αναθέστε με σαφήνεια την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων
 • Χωρίστε τους στόχους σε έργα και αντιμετωπίστε τα εμπόδια
 • Στόχοι μέσα από συνεργασία & στρατηγικές επιτυχίας
 • Πώς αξιολογώ ένα στόχο όταν ήδη εργάζομαι για την επίτευξή του;
 • Πώς μπορώ να αξιολογήσω ένα στόχο μετά την ολοκλήρωσή του;

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !