Ανάπτυξη εργαζομένων – Μέτρηση Απόδοσης – Αξιολόγηση

Ανάπτυξη εργαζομένων - Μέτρηση Απόδοσης - Αξιολόγηση

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις βαθμίδες στελεχών που διοικούν ή διοικούνται και προκύπτει η ανάγκη για διαχείριση του χρόνου κατά την καθημερινή εργασία

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ανάπτυξη Εργαζομένων
  • Γιατί οι μάνατζερς παραμελούν την ανάπτυξη εργαζομένων ; Ποιες οι  συνέπειες ;
  • Ο δικός μας ρόλος στην δική μου ανάπτυξη και στην ανάπτυξη της ομάδας μου
  • Τεστ έναρξης μαθήματος : Αξιολογήστε τις δεξιότητές σας στην ανάπτυξη εργαζομένων
  • Η σημασία της αναγνώρισης των διαφορών. Η διαφοροποίηση μπορεί να είναι δύσκολη. Τρόποι διαφοροποίησης
  • Αξιολογήστε την απόδοση του εργαζόμενου. Αξιολογήστε το δυναμικό του εργαζόμενου
  • Τοποθετήστε τον εργαζόμενο στο Πλέγμα Απόδοσης και Δυναμικού
  • Πώς παρακινείτε τους εργαζόμενους;
  • Διαχειριστείτε τα ταλαντούχα άτομα
  • Εργαζόμενος υψηλής, σταθερής ή χαμηλής επίδοσης;
  • Αντιληφθείτε τι παρακινεί τα άτομα υψηλής επίδοσης. Συμβουλές για παρακίνηση των εργαζομένων υψηλής επίδοσης
  • Άτομα σταθερής επίδοσης. Συμβουλές για την ενίσχυση των εργαζομένων σταθερής επίδοσης
 • Μέτρηση της Απόδοσης
  • Γιατί μετράμε την απόδοση;
  • Τι είναι τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης;
  • Η χρήση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (ΚΡΙs)
  • Πίνακας ελέγχου (σύστημα dashboard)
  • Τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης
  • Συστήματα βελτίωσης της ποιότητας
  • Balanced Scorecard
  • Η τέχνη του να θέτεις ρεαλιστικούς στόχους
  • Συγκεντρώστε – Επικοινωνήστε – Αναλύστε τα στοιχεία
  • Συγκρίνετε την πραγματική απόδοση με την επιθυμητή απόδοση
  • Ερμηνεύστε τα στοιχεία απόδοσης
  • Αντιδράσεις στη μειωμένη απόδοση
 • Αξιολόγηση Απόδοσης
  • Τι είναι η αξιολόγηση της απόδοσης;
  • Ο ρόλος των ανθρώπων στη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης
  • Αξιολογώντας την απόδοση των μελών μίας ομάδας
  • Ετοιμαστείτε για μια συνάντηση αξιολόγησης
  • Στοιχεία που πρέπει να αναπτύξετε και να παρουσιάσετε στη συνάντηση
  • Συζητήστε την απόδοση του εργαζόμενου
  • Τεκμηριώνοντας την απόδοση του εργαζόμενου
  • Παρέχοντας χρήσιμη ανατροφοδότηση (feedback)
  • Δημιουργία ενός πλάνου ανάπτυξης
  • Απολογισμός της συνάντησης αξιολόγησης
  • Προσέξτε τις Προκαταλήψεις Σας
  • Συνήθεις Ερωτήσεις: Τι να κάνω αν ο εργαζόμενος δεν έχει μια περιγραφή θέσης; Ο υφιστάμενός μου είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα τελευταία και η απόδοσή του έχει μειωθεί. Πώς πρέπει να το χειριστώ; Είμαι μάνατζερ, αλλά πάντα νιώθω κάποιον εκνευρισμό πριν από μια επίσημη αξιολόγηση απόδοσης. Τι πρέπει να κάνω;