Αποτελεσματικές Τεχνικές Management

Αποτελεσματικές Τεχνικές Management

Σε ποιους απευθύνεται

Σε μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, σε νέους μάνατζερ καθώς και σε όσους έχουν στην ευθύνη τους την ανάπτυξη μιας ομάδας.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Οριοθέτηση των ιδιαίτερων καθηκόντων ενός Manager
 • Οι βασικές λειτουργίες : Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος
 • Ανάλυση των διαφορετικών ρόλων που το κάθε στέλεχος καλείται να έχει
 • Έμφαση στην ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Χαρακτηριστικά, προσανατολισμός, συμπεριφορές του αποτελεσματικού ηγέτη
 • Άνθρωποι και Καθήκοντα, ανάλυση απαιτούμενων ενεργειών
 • Ανάγκες και Στόχοι : Έργου, Ομάδας και Ατόμων
 • Το στυλ Ηγεσίας
 • Coaching, καθοδηγώ τους άλλους “να τα καταφέρνουν”
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Χειρισμός δυσκολιών, Αντιμετώπιση εμποδίων
 • Η Εκχώρηση σαν εργαλείο management
 • Παρακίνηση Προσωπικού
 • Αποφυγή, διαχείριση συγκρούσεων