Διαχείριση Ατομικών & Ομαδικών Στόχων

Διαχείριση Ατομικών & Ομαδικών Στόχων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Θέσπιση Στόχων top-down και bottom-up
  • Καλλιεργήστε στον εαυτό σας και την ομάδα σας αίσθηση προσωπικής ευθύνης
  • Καθορίστε εφικτούς, αλλά ταυτόχρονα απαιτητικούς στόχους
  • Καθιερώστε κριτήρια μέτρησης απόδοσης
  • Αναθέστε με σαφήνεια την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων
  • Χωρίστε τους στόχους σε έργα και αντιμετωπίστε τα εμπόδια
  • Στόχοι μέσα από συνεργασία & στρατηγικές επιτυχίας
  • Πώς αξιολογώ ένα στόχο όταν ήδη εργάζομαι για την επίτευξή του;
  • Πώς μπορώ να αξιολογήσω ένα στόχο μετά την ολοκλήρωσή του;