Διαχείριση Καθοδήγησης & Υποστήριξης

Διαχείριση Καθοδήγησης & Υποστήριξης

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Εντοπίζοντας ευκαιρίες για καθοδήγηση
  • Δημιουργήστε κλίμα εμπιστοσύνης
  • Ενσυναίσθηση
  • Αξιολογήστε την πιθανότητα επιτυχίας
  • Ενεργητική ακρόαση. Διορθώστε την κακή ακρόαση
  • Δυναµικές ερωτήσεις
  • Συνήθη λάθη και Τρόποι Αντιμετώπισης
  • Συμφωνήστε τους στόχους
  • Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα δράσης. Ελέγξτε την πρόοδο