Διαχείριση Ομάδων & Ηγεσία για Managers

Διαχείριση Ομάδων & Ηγεσία (Leadership) για Managers

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Διαχείριση ομάδας

  • Τι προκαλεί την απουσία ομαδικής ταυτότητας;
  • Πώς θα μπορούσατε να καλλιεργήσετε την ομαδική ταυτότητα;
  • Ο ρόλος των διαδικασιών και του οργανογράμματος
  • Αναγνωρίστε πότε και τι μπλοκάρει την ομάδα σας
  • Η κακή επικοινωνία είναι καταστροφική
  • Επιζητήστε την ανατροφοδότηση
  • Επικεντρωθείτε στη συμπεριφορά, όχι στον χαρακτήρα
  • Θεσπίστε κανόνες για τις έντονες συζητήσεις
  • Ζητήστε ενεργά την άποψη όλων των μελών
  • Αξιοποιήστε τον χρόνο των συσκέψεων
  • Εστιάστε την προσοχή των ανθρώπων στους στόχους της ομάδας
  • Ενθαρρύνετε την Ενεργητική Ακρόαση
  • Θυμίστε στα μέλη της ομάδας να συγχωρούν
  • Εξετάστε αν κάθε εργασία έχει ανατεθεί στο κατάλληλο μέλος
  • Από την απόκλιση στη σύγκλιση
  • Καταπολεμήστε την ομαδική σκέψη
 • Ηγεσία Ομάδας

  • Ποιος είναι ο ρόλος του ηγέτη της ομάδας; Και πώς αυτός ο ρόλος διαφέρει από το ρόλο του προϊσταμένου;
  • Αναγνωρίστε τις ενδείξεις της αναποτελεσματικής ηγεσίας
  • Κατανοήστε τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων ηγεσίας
  • Τρεις ρόλοι του ηγέτη της ομάδας
  • Χαρακτηριστικά και ταλέντα ενός ηγέτη
  • Καλλιεργείστε κλίμα υποστήριξης
  • Ευθυγραμμίστε τη συμπεριφορά μέσω επιβράβευσης
  • Διευκολύνετε τη συνεργασία και αποσαφηνίστε τις προσδοκίες
  • Απομακρύνετε τα εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών
  • Γιορτάστε τις επιτυχίες
  • Επιταχύνετε τη μάθηση
  • Μοιραστείτε αυτά που γνωρίζετε
  • Δεσμευτείτε στην ομάδα
  • Αναζητήστε αμοιβαία επωφελείς λύσεις με τα μέλη της ομάδας σας
  • Να είσαστε αξιόπιστοι
  • Συμβουλές για Καθορισμό των στόχων της Ομάδας
  • Λίστα Αυτοαξιολόγησης για τους Ηγέτες Ομάδας
 • Ηγεσία και Παρακίνηση

  • Ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης
  • Ψυχραιμία σε Δύσκολες Στιγμές
  • Σχεδιασμός κατεύθυνσης
  • Δεξιότητες ηγεσίας στις σημερινές επιχειρήσεις
  • Προσωπικότητα και στρατηγική επιλογή
  • Στυλ ηγεσίας
  • Δημιουργήστε το όραμα. Χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού οράματος. Το όραμά ως εργαλείο ηγεσίας. Επικοινωνήστε το όραμα
  • Κλειδιά για την παρακίνηση
  • Χρησιμοποιήστε εξωτερικούς παράγοντες για να παρακινήσετε
  • Αξιοποιήστε τις εσωτερικές πηγές παρακίνησης
  • Γιορτάστε τις επιτυχίες
  • Παρακίνηση ενός προβληματικού εργαζόμενου
 • Λήψη Αποφάσεων

  • Τι είναι η Λήψη Αποφάσεων;
  • Η λήψη αποφάσεων ως ομαδική διαδικασία
  • Επικοινωνία και υλοποίηση της απόφασης
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε το καλύτερο κλίμα;
  • Εντοπίστε τις καταστροφικές προκαταλήψεις
  • Καθορίστε τους στόχους της λήψης απόφασης
  • Δημιουργήστε νέες ιδέες. Καταιγισμός ιδεών. Ενθάρρυνση
  • Ενθαρρύνετε τον εποικοδομητικό διάλογο
  • Εξετάστε τις αποφάσεις σας
  • Κανόνες ηθικής και προσωπική κρίση
  • Συμβουλές για προσδιορισμό προβλημάτων
 • Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων

  • Τα οφέλη της εκχώρησης αρμοδιοτήτων
  • Τι εμποδίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων;
  • Ενδείξεις που φανερώνουν ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων
  • Τι δεν μπορείτε να αναθέσετε σε άλλους
  • Προσδιορισμός απαιτούμενων δεξιοτήτων για ένα ανατιθέμενο έργο
  • Επιλογή κατάλληλου προσώπου για κάθε έργο
  • Παρακολουθήστε το έργο που αναθέσατε
  • Πάρτε αποστάσεις και αναλογιστείτε τα αποτελέσματα, μετά την ολοκλήρωση κάθε ανατιθέμενου έργου
  • Συνήθεις Ερωτήσεις και απαντήσεις
 • Δημιουργικότητα και Καινοτομία

  • Τι είναι όμως η δημιουργικότητα και η καινοτομία;
  • Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα
  • Όσο πιο έξυπνος είσαι, τόσο πιο δημιουργικός είσαι ?
  • Δείκτης Προσωπικότητας Myers-Briggs
  • Αξιολογήστε την ποικιλομορφία της ομάδας
  • Η αλυσίδα αξίας της καινοτομίας
  • Μάθετε από την αποτυχία
  • Βασικές αρχές καταιγισμού ιδεών
  • Βήματα για τη βελτίωση του δικού σας δημιουργικού δυναμικού

 

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη κάθε είδους επιχείρησης & βαθμίδας, που στοχεύουν στην κατανόηση της οργανωσιακής συμπεριφοράς και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών ενισχύοντας την εξαιρετική απόδοση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.