Ηγεσία (Leadership), Καθοδήγηση (Coaching) και Παρακίνηση Εργαζομένων

Ηγεσία (Leadership), Καθοδήγηση (Coaching) και Παρακίνηση Εργαζομένων

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Team Leaders και Προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης.

 

Σκοπός / Οφέλη του προγράμματος :

Μέσα από το συγκεκριμένο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν την ειδοποιό διαφορά που μεταλλάσσει τον εργαζόμενο σε δομικό και απαραίτητο στέλεχος για κάθε επιχείρηση.

Θα εκπαιδευτούν στις πλέον σύγχρονες έννοιες της Ηγεσίας, της Καθοδήγησης, της Παρακίνησης και θα εξοικειωθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό της ατομικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

 

Ενδεικτική Θεματολογία :

 • Τι είναι το Coaching & τί το Business Coaching ;
 • Μοντέλα Business Coaching
 • Ηγέτης ή Manager ;
 • Σχεδιασμός Επιτυχημένης Ομάδας
 • Ηγεσία στην καθημερινότητα: εκπαίδευση ζωής
 • Αντίσταση στην ηγεσία και πως κάμπτεται
 • Σωματοποίηση αλλαγών και εργασιακού στρες ως ανασταλτικοί παράγοντες
 • Προκατάληψη και προϊδεασμός: οι «κρυφοί» ένοχοι
 • Όρια και «κόκκινες γραμμές»: απαραίτητα
 • Στοχοθεσία και Σχεδιασμός
 • Παραδείγματα επιτυχημένου Business Coaching και ατομική εργασία-εφαρμογή
 • Business Coaching- Επαγγελματική Επιτυχία: μία σχέση win-win
 • Παρακίνηση Εργαζομένων: ορισμός, συνθήκες
 • Εξωτερική και εσωτερική παρακίνηση
 • Συνήθη εμπόδια στην παρακίνηση από την Διοίκηση και από τον εργαζόμενο
 • Παράγοντες παρακίνησης
 • Μέθοδοι και διαμόρφωση
 • Ορισμός εσωτερικών και εξωτερικών ανταμοιβών
 • Ανάγκες Εργαζομένων
 • Διατήρηση Παρακίνησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.