Lead your Team, Διοίκηση αποτελεσματικών Ομάδων

Lead your Team, Διοίκηση αποτελεσματικών Ομάδων

Σκοπός του σεμιναρίου

Να γίνει αντιληπτή σε όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων, η σημασία της βελτίωσης  του  τρόπου  συνεργασίας  όλων  των  εργαζομένων  και  των  τμημάτων  τους,  καθώς  και  της δημιουργίας  και  της  διατήρησης  αποτελεσματικότερων  ομάδων  στις  τάξεις  της.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε  όλους  τους  προϊσταμένους  μίας  επιχείρησης,  ανεξαρτήτως  της  ιεραρχικής τους  θέσης,  και  οι οποίοι  επιθυμούν μέσω  του  εμπλουτισμού  των  γνώσεων  και  των  ικανοτήτων  τους  να  εφαρμόζουν τις πρακτικές  αρχές του σύγχρονου  μάνατζμεντ  στο χώρο  εργασίας  τους  &  να  αναπτύσσουν τις  κατάλληλες  τεχνικές  βελτίωσης  της  απόδοσης  του  προσωπικού  τους.

Ωφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 

Προϊστάμενοι:

 • να επιλέγουν τις καταλληλότερες τεχνικές καθοδήγησης και επηρεασμού της επαγγελματικής συμπεριφοράς των υφισταμένων τους,
 • να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητά τους στο χώρο εργασίας τους,
 • να βελτιώνουν το κλίμα αμοιβαίας υποστήριξης & κατανόησης ανάμεσά τους,
 • να ελέγχουν και να αξιολογούν δίκαια την εργασιακή επίδοσή τους,
 • να αναπτύσσουν και να συντηρούν τις δεξιότητες συνεργασίας μεταξύ τους.

 

Υφιστάμενοι:

 • να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους,
 • να διατηρούν τις απαραίτητες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ τους,
 • να αναπτύσσουν τις ικανότητες του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσά τους,
 • να υποστηρίζουν την επίτευξη των ομαδικών στόχων της εταιρίας τους να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της

Το πρόγραμμα συνοπτικά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ

 • Λόγοι δημιουργίας ομάδων στους εργασιακούς χώρους.
 • Η δυναμική της ομάδας.
 • Τυπικές και άτυπες ομάδες.
 • Ποιο είναι το άριστο μέγεθος μίας ομάδας;
 •  Οι «μύθοι» της αποτελεσματικής ομάδας.
 •  Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας ομάδας;
 •  Γιατί ένα ικανό άτομο μπορεί να αποτύχει σαν μέλος μιας ομάδας;
 •  Γιατί αποτυγχάνουν στους στόχους τους ομάδες με αποδεδειγμένα ικανά άτομα;
 •  Τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά των μελών της;
 •  Προβλήματα & αίτια αποτυχίας μίας εργασιακής ομάδας.
 •  Ποιες ικανότητες είναι απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας ομάδας;
 •  Η σημασία της κατάλληλης επιλογής & τοποθέτησης προσωπικού για τη δημιουργία της αποτελεσματικής ομάδας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ

 • Για μία σωστή ομάδα: Αντιπαράθεση ιδεών και όχι προσωπικοτήτων
 • Πως οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις μπορεί να γίνονται εποικοδομητικές;
 • Ποιά η διαφορά του να αντιπαρατίθεμαι σε μία ιδέα και όχι στο άτομο που την εκφράζει;
 • Πως κερδίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας;
 • Ποιά είναι τα στάδια ανάπτυξης των ομάδων;
 • Τύποι μελών της ομάδας (κατά Belbin)
 • Πως δημιουργούνται θετικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
 • Πόσο βοηθάει την ανάπτυξη της ομάδας η Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Ποιούς ρόλους πρέπει να υιοθετεί ένα μέλος μέσα σε μία ομάδα και ποιούς πρέπει να αποφεύγει;
 • Η πυραμίδα της αποτελεσματικής ομάδας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ;

 • Ποιά η διαφορά της ομάδας αυτής από ένα σύνολο ατόμων;
 • Η ιδιαιτερότητα της ανάπτυξης μίας αποτελεσματικής ομάδας
 • Ποιές οι δυσκολίες της δημιουργίας και συντήρησης μίας τέτοιας ομάδας;
 • Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών ομάδων;
 • Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας;
 • Πώς συνεργάζονται άτομα με διαφορετικές γνώσεις & ικανότητες;
 • Για την επιτυχημένη απόδοση της ομάδας αυτής, παίζουν ρόλο μόνο οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι εμπειρίες ή και οι συμπεριφορές;
 • Τι προκαλεί τις αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα στους εργασιακούς χώρους;
 • Ποιός έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία των ομάδων;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 • Τι περιλαμβάνεται στην έννοια αποτελεσματική Διοίκηση ομάδας;
 • Ποια είναι τα βασικά καθήκοντα ενός προϊσταμένου για τη δημιουργία και την ανάπτυξή της;
 • Ποιες είναι οι ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το «κτίσιμο & το δέσιμο» μίας τέτοιας ομάδας;
 • Πως διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα για την δημιουργία και την διατήρηση μίας τέτοιας καλής ομάδας;
 • Πως ένας προϊστάμενος μπορεί να κερδίσει πρακτικά την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας του;
 •  Ποιά η σημασία της κατάλληλης εκχώρησης αρμοδιοτήτων;
 •  Ποιά η σημασία της αυστηρής αλλά δίκαιης αξιολόγησης της επίδοσης στην ομάδα του;
 • Πώς οι ρόλοι και οι στόχοι κρατούν μία ομάδα συγκροτημένη;
 • Ποιές άλλες τεχνικές (π.χ. brain storming) ενισχύουν την δημιουργία μίας αποτελεσματικής ομάδας στο χώρο του;
 • Τι σημαίνει ευελιξία στην διοικητική συμπεριφορά ενός προϊσταμένου;
 • Πότε χρησιμοποιεί την ανθρωποκεντρική και πότε την εργοκεντρική προσέγγιση στη διοικητική του συμπεριφορά;
 • Ποια θεωρείται κατάλληλη και πως την εφαρμόζει;
 • Πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;
 • Γιατί οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά & ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως είναι γενικότερα οι ανάρμοστες συμπεριφορές;
 • Ποια προσέγγιση υιοθετεί ένας προϊστάμενος στις περιπτώσεις αυτές;
 • Πιο συγκεκριμένα:
 • Ποιους κανόνες και στρατηγικές εφαρμόζει για την:
 • Εποικοδομητική Άσκηση αρνητικής Κριτικής – Επιπλήξεων – Παρατηρήσεων;
 • Διαχείριση Συγκρούσεων;
 • Υπάρχουν πειθαρχικοί κανόνες και τεχνικές και ποιοι(ές) θεωρούνται πιο κατάλληλοι(ες);
 • Ποια η διάκριση μεταξύ συμπεριφοράς και προσωπικότητας;
 • Με τι από τα δύο οφείλει να ασχολείται ένας προϊστάμενος;
 • Γιατί σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ο προϊστάμενος οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός και στην επικοινωνία του;
 • Ποια θεωρείται κατάλληλη επικοινωνία σε αυτές τις περιπτώσεις;
 • Πότε και για ποιους λόγους πρέπει να απονέμει αναγνώριση και έπαινο;
 • Αν ναι ποιές είναι οι προϋποθέσεις και ποιοί είναι οι αντίστοιχοι κανόνες για την επιβράβευση – έπαινο;
 • Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αναγνώρισης & ενθάρρυνσης;