Λήψη Αποφάσεων ως Ομαδική Διεργασία

Λήψη Αποφάσεων ως Ομαδική Διεργασία

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη κάθε είδους επιχείρησης & βαθμίδας, που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να γνωρίσουν μεθόδους αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Επικοινωνία και υλοποίηση της απόφασης
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε το καλύτερο κλίμα;
  • Εντοπίστε τις καταστροφικές προκαταλήψεις
  • Καθορίστε τους στόχους της λήψης απόφασης
  • Δημιουργήστε νέες ιδέες. Καταιγισμός ιδεών. Ενθάρρυνση
  • Ενθαρρύνετε τον εποικοδομητικό διάλογο