Παρακίνηση Μελών Ομάδας από Προϊστάμενο

Παρακίνηση Μελών Ομάδας από Προϊστάμενο

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης
  • Δημιουργήστε το όραμα της ομάδας
  • Κλειδιά για την παρακίνηση
  • Χρησιμοποιήστε εξωτερικούς παράγοντες για να παρακινήσετε
  • Αξιοποιήστε τις εσωτερικές πηγές παρακίνησης
  • Παρακίνηση ενός προβληματικού εργαζόμενου